พลเอก ประวิตร ยืนยัน กองทัพได้งบปี63 ตามสัดส่วน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ขาดแคลนงบตลอด พร้อมเตรียมแผนจัดหายุทโธปกรณ์ทดแทนของเก่า เชื่อแจงสภาได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า งบประมาณของกองทัพ ในปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นไปตามสัดส่วน โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาก็ไม่มีการเพิ่มขึ้น ซึ่งกองทัพก็ขาดแคลนงบมาโดยตลอด ทั้งนี้เรามีแผนงานที่จะพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งของเดิมที่มีอยู่ก็เก่ามากแล้ว ก็ต้องปรับเปลี่ยน

ประวิตร ยัน งบ63 กองทัพได้ตามสัดส่วน ไม่เพิ่มขึ้น

ยืนยันว่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของกองทัพไม่ได้มากเกินไป เพราะมีการตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาด้วย ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรนำงบประมาณไปซื้อเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เพิ่งตกไปนั้น พลเอกประวิตร บอกว่า แต่ละหน่วยงาน มีงบของตัวเองอยู่แล้ว งบประมาณมีจำนวนน้อยก็ต้องจัดสรรกันไป และเชื่อมั่นว่าจะสามารถชี้แจงในวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาได้