รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้โอกาสทางการศึกษาเด็กที่ต้องการเรียนแพทย์ แต่ไม่ได้จบสายวิทย์ก็สามารถเรียนได้ ขอให้ มีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ซื้อสัตย์ สุจริต พร้อมที่จะทำตามความฝันในการช่วยเหลือผู้อื่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เกณฑ์รับนักศึกษาแพทย์ปี 2563 ปีนี้ จะมีความแตกต่างไปจากทุกปี โดยทางศิริราช ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยใน TCAS รอบ 1 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ portfolio ยังคงรับเด็กได้จากโครงการโอลิมปิกวิชาการ ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ แต่เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งจะเป็นเด็กที่มีกลุ่มความเก่งทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญ อดทนในการเรียนแพทย์ จากเดิมรับ 4 คน ปี2563 รับเพิ่มเป็น 25 คน ซึ่งต้องเป็นเด็กที่ผ่านคัดเลือก หรือผ่านแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล ทั้งทอง- เงิน โดยจะใช้แค่การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

'ศิริราช' เปิดโอกาส อยากเรียนหมอไม่ต้องจบสายวิทย์ ก็เรียนได้

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าวว่า ส่วนการรับนักเรียน ในการสอบ TCAS รอบ 2 หรือ รอบโควต้า ครั้งนี้พืเศษกว่าทุกปี จะมีการรับเด็ก ถึง 7 คน โดยนอกจากรับเด็กจากโครงการทุนมหิดล 1 คน แล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้เด็กที่กีฬาเก่ง 22 ขนิด อาทิ กรีฑา แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น และ ดนตรีเยี่ยม มีโอกาสศึกษาต่อแพทย์ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA 3.00 อีก 2 คน

'ศิริราช' เปิดโอกาส อยากเรียนหมอไม่ต้องจบสายวิทย์ ก็เรียนได้

"ศิริราชยังเพิ่มความหลากหลายในการเรียนสำหรับเด็กที่จบการศึกษาปริญญาตรีไปแล้ว แต่มีความฝันอยากศึกษาต่อแพทยศาสตร์ ได้มาเรียนแพทย์ตามฝัน ไม่จำกัดว่า ต้องจบในสายวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และต้องผ่านการสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของกสพท. อีก 4 คน ส่วนการสอบ TCAS รอบ 3 เป็นรอบรับตรงปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน รวมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช รับ นักเรียนรวม 292 คน" รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าว

'ศิริราช' เปิดโอกาส อยากเรียนหมอไม่ต้องจบสายวิทย์ ก็เรียนได้

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าวต่ออีกว่า การรับนักเรียนที่เป็นเด็กกีฬาเก่ง ดนตรี เยี่ยม นี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียน เดิมศิริราชเคยมีการรับนักเรียนกลุ่มนี้มาเมื่อ 4 ปีก่อน และไม่ต้องกังวลที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถเรียนจบแพทย์ได้ตามปกติ จุดมุ่งหมายของการรับเด็กที่มาความหลากหลาย เพื่อให้ได้คนที่มีความตั้งใจเรียนแพทย์ และ อยากเป็นจริง เพราะคุณสมบัติของคนเป็นแพทย์ นอกจากความเก่งแล้ว ยังต้องมีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ซื้อสัตย์ สุจริต