นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบแจกันดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8  โรงแรมลีการ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  สภาวัฒนธรรมไทย - จีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาคมจีนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงาน 
 โดยมี ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ นับเป็น 70 ปีแห่งการมุ่งมานะก้าวหน้า ทำให้ประเทศจีนจากที่เคยปิดกััน ล้าหลังสู่การเปิดกว้าง ก้าวหน้า สู่ความเจริญมั่งคั่ง และจากการเปิดประเทศ ปฏิรูปสู่ยุคใหม่มุ่งมั่นก้าวหน้า ประชาชาติจีนได้ก้าวกระโดดจากลุกขึ้นยืน ร่ำรวยขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ  ประเทศจีนและประเทศไทย เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ที่มีมิตรไมตรีต่อกันมายาวนาน 44 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตเป็นต้นมา ภายใต้การเอาใจใส่และการนำของ ผู้นำทั้งจีนและไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนทั้งสองประเทศคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจผ่านร้อนผ่านหนาว ฝ่าคลื่นผันผวนจากสถานการณ์โลก มิตรภาพไทย - จีนพี่น้องกัน มีความสัมพันธ์ทางการฑูตในดัานเศรษฐกิจ การค้า จนทุกวันนี้ครอบคลุมการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และพัฒนายกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด มีการส่งเสริมการไปมาหาสู่ และความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์กัน ระหว่างไทย จีน

ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน