กรมการขนส่งทางบก มุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ!!! พัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย เฉพาะปี 2562 ผ่านการรับรองรางวัลจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวม 26 ศูนย์จากทั่วประเทศ ตอบโจทย์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คำแนะนำบริการทุกด้านครบถ้วน ถูกต้อง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ 

สำหรับในปี 2562 มีหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 26 ศูนย์ โดยเข้ารับโล่จากนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด, บุรีรัมย์, พิษณุโลก แห่งที่ 1, อุดรธานี แห่งที่ 1 และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา จำนวน 22 ศูนย์ ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง และสาขาอำเภอฝาง, สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช และสาขาอำเภอสองพี่น้อง, สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอตาคลี, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน, สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน และสาขาอำเภอปราณบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และสาขาอำเภอลี้, สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง, สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอพนมทวน, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอพล, สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล, สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช, สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาอำเภอรือเสาะ และสาขาอำเภอสุไหงโก-ลก, สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง สาขาอำเภอห้วยยอด, สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศเช่นเดียวกันทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยเปิดให้บริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 เป็นต้นมา 

และได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น นำการให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถที่เคยให้บริการผ่านเว็บไซต์มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันแทน และสำหรับรายการที่ไม่ปรากฏให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน สามารถเดินทางมาติดต่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งตามปกติ โดยจะได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ