"จุรินทร์" เป็นประธานลงนาม 3 เอ็มโอยู ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ และสตาร์ทอัพ ร่วมอินเดีย พร้อมเปิดห้องแสดงสินค้าไทยใน Bigbasket.com ของอินเดีย หวังขยายการค้าและการลงทุนเพิ่มร่วมกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานสัมนาและกิจกรรมการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินเดีย Siminar & Business Matching &Networking Between Thailand andIndia  โดยการมาเยือนอินเดียในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศต่างๆได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีนไม่มากก็น้อย และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ในเร็ววันนี้ แต่นับเป็นความโชคดีของอินเดียที่เศรษฐกิจของประเทศกลับไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าอย่างมีนัยสำคัญเหตุผลหลักน่าจะมาจากเศรษฐกิจอินเดียพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า1,300 ล้านคน อินเดียจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบโลกต่อไป


สำหรับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียตนขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับอีก 6 ประเทศ (RCEP )ในช่วงระหว่างวันที่5 - 11 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ระดับความร่วมมือ FTA อาเซียนกับอินเดียให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าโลกสิ่งที่ทุกประเทศที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในครั้งนั้นมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการเห็น RCEP คืออาเซียนกับหกประเทศ มีมูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้น


นายจุรินทร์ กล่าวว่าการมาเยือนอินเดียของคณะผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยโดยเฉพาะที่มุมไบซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและประตูการค้าที่สำคัญที่สุดของอินเดีย ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของทั้งฝ่ายไทยและอินเดีย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าคณะเดินทางของไทย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีคณะผู้แทนการค้าและนักธุรกิจทั้งฝ่ายไทยและอินเดียจากหลากหลายสาขา


อาทิ ยางพารา ไม้ยางพารา มันสำปะหลัง วัสดุก่อสร้างและธุรกิจบริการโลจิสติกส์สนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองฝ่ายในการได้พบปะเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันอันจะนำไปสู่การขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันหรือร่วมลงทุนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต


อย่างไรก็ตาม จะมีการลงนามในกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมอันได้แก่


1.การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราของไทยและสมาคมผู้ผลิตและผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์แห่งอินเดีย


2.การสัมมนาพิเศษเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไม้ยางพาราของไทยที่จะมีต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของอินเดีย


3.การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สภาธุรกิจไทย-อินเดียและบริษัท GlobalLinker ซึ่งเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายคลังสินค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยและอินเดีย 


4.การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาธุรกิจไทย-อินเดียและสมาคมอุตสาหกรรมแห่งบอมเบย์


5. การประกาศความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ Bigbasketซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียเพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ของสินค้าไทยบนแอพพลิเคชั่นของ Bigbasket และเว็บไซต์ bigbasket.com เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าทั้งของไทยและอินเดีย