กรมชลประทาน เร่งดำเนินการสร้างทำนบดินชั่วคราว หลังจากอาคารระบายน้ำล้น ของประตูระบายน้ำคลองคันเมืองพิจิตร ชำรุดเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" ก่อนเร่งซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดปีหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ประตูระบายน้ำคลองคัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2504 มีบานระบาย 2 ช่อง อัตราการระบายน้ำ 28.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อมาได้ทำการปรับปรุงโดยการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นเพิ่ม เมื่อปี 2555 เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ลงสู่แม่น้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลาก 

เร่งสร้างทำนบดินชั่วคราว หลังอาคารระบายน้ำล้น ปตร. คลองคันชำรุดจากพายุ "โพดุล"ทั้งนี้ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ส่งผลให้อาคารระบายน้ำล้น (Spill Way) ของประตูระบายน้ำคลองคัน เกิดชำรุดเสียหายจนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ โครงการชลประทานพิจิตรได้แก้ไขปัญหา โดยการนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าดำเนินการก่อสร้างทำนบดินชั่วคราว เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้(25 กันยายน 2562) คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมตัวอาคารระบายน้ำล้น กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้อาคารส่วนที่ชำรุดสามารถกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพต่อไป จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน