svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เสรีนิยม ชาตินิยม ประชานิยม จะไปด้วยกันได้ถ้ารู้จักการผสมผสานดั่งอาหารรสเลิศ

30 มิถุนายน 2562
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเดอะ ไฟแนนเชียล ไทม์ส มีสาระสำคัญ ตอนหนึ่งเรื่องอุดมการณ์เสรีนิยม ซึ่งผู้นำรัสเซียมองว่าเสรีนิยม เป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้ว เนื่องจากการดำเนินการตามแนวดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อีกต่อไป

ผู้นำรัสเซีย ได้ยกตัวอย่างของการล่มสลายของเสรีนิยม และเขาได้ยกถึงสิ่งที่กลับมาได้รับการยอมรับมากขึ้นอีกครั้งนั่นคือ "อุดมการณ์ชาตินิยมและกระแสประชานิยมเอียงขวากำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง" สิ่งที่ผู้นำรัสเซีย สะท้อนออกมาเป็นเรื่องน่าคิด กับแนวคิดสุดโต่งเสรีนิยม แบบที่บ้านเราเรียกร้องกันอยู่ จริงแล้วมันดีจริงหรือ มันเอื้อประโยชน์ ให้แค่คนบางกลุ่มใช่หรือไม่?สำหรับผม (สถาพร เกื้อสกุล) แล้วเรื่องเสรีนิยม เป็นเรื่องดี แต่เป็นได้แค่เรื่องของอุดมคติ เท่านั้น ไม่สามารถจะนำมาใช้จริงได้ 100 เปอร์เซนต์ เพราะท้ายที่สุดมันจะต้องถูกผนวกกับเรื่องของชาตินิยม ผสานกับประชานิยม และวัฒนธรรม ประเพณี ของการแต่ละชาติ มันถึงจะลงตัว  เรื่องนี้ก็เปรียบดังอาหาร ทุกชาติมีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกัน และทุกชาติก็จะรับวัฒนธรรมการกิน ของชาติอื่นมาผสมผสาน ให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม ถูกปากชาติตัวเองมากที่สุด เรามองย้อนกลับไปถึงการกินของคนไทย เรากินอาหารได้ทุกชาติ แต่เชื่อไหมว่า อาหารแต่ละชาติ ที่เปิดร้านขายให้เกลื่อนเมืองในประเทศแห่งนี้ จะมีกี่ร้านที่รักษาซึ่งรสชาติอาหารแท้ ดั้งเดิมของชาตินั้น ๆ ส่วนใหญ่แล้วล้วนดัดแปลง และผสมผสานให้ถูกปากคนไทยแทบทั้งสิ้น ดังนั้นเช่นเดียวกัน เรื่องของเสรีนิยม กับ ชาตินิยม และ ประชานิยม จะไปกันได้ แต่นั่นจะต้องผ่านกระบวนการผสมผสาน ให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัว ไม่สุดโต่งอย่างใด อย่างหนึ่ง แล้วทั้งหมดก็จะเดินไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติ
สถาพร เกื้อสกุล 30-6-2562

logoline