จากกรณีเพจรวมพลคนยกราง แชร์ภาพอุโมงค์ทางลอดรถไฟรางคู่ อ.พล-อ.แวงใหญ่ ฝนตกมีน้ำท่วมขังจนต้องปิดการสัญจร ทำให้ชาวบ้านรวมถึงนักเรียนที่ใช้เส้นทางได้รับความเดื่อดร้อน ต้องเดินทางไกลกว่าเดิม รวมถึงมีอันตรายในการเดินทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวิชิตชนม์ ทองชน ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองพล จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ล่าสุด ศาลปกครองขอนแก่น ส่งเอกสารคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีที่ตัวแทนเครือข่ายประชาชนอำเภอพล-แวงน้อย-แวงใหญ่ ยื่นฟ้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาผลกระทบและความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชุมทางจิระ-ขอนแก่น ในเขตพื้นที่อำเภอพล พร้อมมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำค้านคำให้การยื่นต่อศาล ภายใน 30 วัน

"ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าต้องยกระดับทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดและการจราจรอำเภอพล แต่ยังมีปัญหาในรูปแบบการก่อสร้างที่ประชาชนยังไม่เห็นชอบ เมื่อประชาชนร้องเรียน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แก้เฉพาะจุด แต่ก็จะมีปัญหาอื่นตามมา อย่างอุโมงค์ทางลอด ฝนตกไม่นานก็ท่วม ถึงแม้จะมาติดตั้งระดับน้ำ ก็ไม่ถือว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุด เพราะถนนใช้สัญจรไม่ได้ การแก้ปัญหาที่ต้องการ คือการสร้างทางยกระดับ"นายวิชิตชนม์ กล่าว

สำหรับรูปแบบการยกระดับถนนเมืองพล-แวงใหญ่ รฟท.นำเสนอเป็นการยกระดับสูงขึ้นจากสันรางเดิม 1.40 เมตร และยังคงรักษาระดับความสูงของพื้น อุโมงค์ทางลอดไว้ที่เดิม เพื่อให้ได้ช่องลอดสูงดิ่ง 4.00 เมตร 4 ช่องจราจร ตามบันทึกในที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

"เครือข่ายประชาชนเห็นว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาทางลอดให้กว้างขึ้นเท่านั้น แต่รถขนพืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่ รถดับเพลิงยังไม่สะดวกในการใช้งาน และยังไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งก่อสร้างขวางทางระบายน้ำ รวมทั้งปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแต่อย่างใด หลังจากที่ประชุมเครือข่ายประชาชนได้นำตารางมาตรฐานของทางหลวง ที่กำหนดขนาดความสูงดิ่งของช่องลอดต้องไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตร"นายวิชิตชนม์ กล่าว