หลัง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา เพิ่มโทษข่มขืนมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีบทลงโทษที่เพิ่มสูงขึ้น อุปนายกสภาทนายความมองว่า การปรับเปลี่ยนกฎหมายครั้งนี้ดีขึ้นและก้าวทันกับพฤติกรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อุปนายกสภาทนายความ ทัศไนย ไชยแขวง บอกว่า การปรับเปลี่ยนกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ในเรื่องการเพิ่มโทษคดีข่มขืนหรือกระทำชำเราที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั้นถือว่ามีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นและยังมีการเพิ่มบทบัญญติใหม่คือ การบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะพฤติกรรมสังคมในการกระทำชำเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย

ส่วนกรณีกฎหมายฉบับเดิมระบุนิยามบางมาตราว่า การกระทำชำเรา หมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก ช่องปากหรือใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักกับผู้อื่น แต่กฎหมายใหม่ระบุว่า การกระทำชำเรา หมายถึง การกระทำเพื่อสนองความต้องการใคร่ของผู้กระทำ โดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น นั้นมองว่า การที่มีการตัด ของเทียม หรือสิ่งของที่ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ ออกไป อาจจะไปอยู่ในความผิดในส่วนอนาจาร ที่มีโทษสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนคำนิยามมาตราดังกล่าว อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนิยามของคำว่า ข่มขืน ที่สังคมเข้าใจมากขึ้นทั้งนี้ การดำเนินคดีข่มขืนก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติของคดีอาญาทั่วไป ซึ่งจะใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่ พยานหลักฐาน และการสืบสวนข้อเท็จจริง