วงการศิลปะของประเทศ โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ ต้องสูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบประยุกต์ศิลป์ คือ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ ที่จากไปด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๑๐ น. สิริอายุรวม ๙๓ ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๗  วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)  และมีกำหนดสวดจนถึงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ (เว้นวันที่ ๓ มิ.ย.) เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๑๗  วัดหัวลำโพง  ซึ่งญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา  ๑๐๐  วัน  โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเหรียญตราฯ คนสำคัญของไทย

สำหรับประวัติของนายพินิจ  สุวรรณะบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์)  พุทธศักราช  ๒๕๓๖  เกิดเมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๔๖๙  ท่านเป็นนักออกแบบประยุกต์ศิลป์อาวุโสคนสำคัญ  ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบ  ท่านได้อุทิศตนให้กับงานศิลปะและการออกแบบอย่างได้ผลดี  นอกจากมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้ว  ท่านยังทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง  ออกแบบเหรียญตรา  เครื่องหมาย   ซึ่งใช้ในพระราชพิธีและในงานของราชการที่สำคัญเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งเขียนภาพและคัดเลือกจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเพื่อการตกแต่งและงานอนุรักษ์
นอกจากนี้ อาจารย์พินิจ  สุวรรณะบุณย์ ยังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานศิลปะในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง  และออกแบบงานประยุกต์ศิลป์มาเป็นเวลาอันยาวนานกว่า ๕๐ ปี  ซึ่งท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ดำรงตนด้วยคุณธรรม  ยังประโยชน์แก่สังคม เป็นศิลปินที่อยู่ในคุณงามความดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบสาน  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  (การออกแบบประยุกต์ศิลป์)  พุทธศักราช ๒๕๓๖

สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเหรียญตราฯ คนสำคัญของไทย