ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันจากสถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์ประจำปีนี้ ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศ สูงสุดในรอบ 15 ปี และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ทศพรศิริสัมพันธ์ ระบุ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี 2562 โดยสถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศ ขยับขึ้นมาจากอันดับ 30 ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอันดับที่สูงสุดในรอบ 15 ปี และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซียส่วนอันดับ 1 คือสิงคโปร์ ซึ่งขึ้นมาจากอันดับ 3 ในปีที่ผ่านมา ส่วนอันดับ 2 คือ ฮ่องกง ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และอันดับ 3 คือสหรัฐ ตกจากอันดับ 1 ในปีที่ผ่านมา

ไทยยึดอันดับ 25 "ขีดแข่งขัน" สูงสุดในรอบ 15 ปี

.

ไทยยึดอันดับ 25 "ขีดแข่งขัน" สูงสุดในรอบ 15 ปี

.

ไทยยึดอันดับ 25 "ขีดแข่งขัน" สูงสุดในรอบ 15 ปี