สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น , มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อยกระดับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย สู่เป้าหมาย คว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020
ที่ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กับมหาวิทยาลัยอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ,

Dr. Yoichi Shimadaศาสตราจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาคิตะ , Mr. Tomomi Matsutaนายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ, Mr. Eikichi Saitoประธานโฮกุโตะ แบงก์ , รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนาม
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ในยุคสมัยใหม่ของกีฬาอาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ให้พร้อมในทุกๆด้านสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา"


ความร่วมมือครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย มีความพร้อมเต็มที่ในทุกด้าน ก่อนเข้าสู่การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิคเกมส์ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและการลดการบาดเจ็บของนักกีฬา และการเพิ่มศักยภาพนักกีฬาไทย ให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน เชื่อมั่นว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอาคิตะ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะเป็นประโยชน์ กับวงการการศึกษาไทย ด้วยข้อมูลที่ร่วมกันปรึกษาวางแผนการพัฒนา ทั้งด้านความแข็งแกร่งของร่างกาย และทางด้านโภชนาการ ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผ่านการศึกษาจากความร่วมมือในครั้งนี้ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020


ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020


ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020

ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020


ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020


ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020
ส.แบดผนึก 3 องค์กรยกระดับมือหวดทีมชาติไทยลุยอลป.2020