จากไฟใต้ที่ปลายด้ามขวาน ขึ้นเหนือไปดูปัญหาไฟป่า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กันบ้าง ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ ปัญหานี้เป็นข่าวใหญ่ที่ก่อผลกระทบด้านสุขภาพอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะกรุงเทพมหานคร แต่รวมไปถึงแทบทุกจังหวัดในภาคเหนือด้วย แม้วันนี้จะเข้าหน้าฝน ทำให้สถานการณ์หมอกควันเบาบางลงไป แต่จริงๆ แล้วปัญหานี้เป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นแทบทุกปี และมีความร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหา จึงเกาะติดเรื่องนี้แบบ "กัดไม่ปล่อย" ล่าสุดได้เตรียมจัดเสวนาระดมสมองในวันพรุ่งนี้ ภายใต้ชื่องาน "ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5" เวทีที่ 3 หัวข้อ "บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5" งานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายมาระดมสมองและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาวิศวกร ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม "ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5" นี้ จะจัดเวทีทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งแรกกับครั้งที่ 2 ผ่านไปแล้ว เป็นเรื่องต้นเหตุและผลกระทบ กับแนวทางการป้องกันและแก้ไข ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ขณะที่ครั้งที่ 4 เป็นหัวข้อ "นโยบายและกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5" ในวันที่ 12 มิถุนายน เพื่อสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดต่อรัฐบาล โดยจะเป็นงานที่จัดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เรื่องปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ อีกต่อไป ซ้ำยังเป็นปัญหาไร้พรมแดนอีกด้วย ถึงวันนี้ทุกคน ทุกฝ่ายคงจะตระหนักดี เหตุนี้เองทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงตัดสินใจตั้ง "ศูนย์ศึกษา วิจัย และปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค" เมื่อไม่นานมานี้เอง ทั้งยังตั้ง "กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จอย่างยังยืนด้วย

วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯนี้ เน้นเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการลดปัญหาไฟป่าและการเกิดหมอกควันในภาคเหนือตอนบน และในภูมิภาค เพราะต้องไม่ลืมว่า หลายๆ ครั้งปัญหาหมอกควันก็มาจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วลมหอบเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งภาคเหนือ จากเมียนมา และภาคใต้จากอินโดนีเซียด้วย

การศึกษาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และยังมีความสับสนซ่อนอยู่ เช่น ปัจจุบันจุดวัดคุณภาพอากาศยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีการประสานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ การรับมือปัญหาไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ทำให้ฤดูเปลี่ยนแปลง แต่ประกาศห้ามเผาป่าของทางการในแต่ละพื้นที่กลับไม่เปลี่ยนตามฤดู แบบนี้เป็นต้น ในวันพรุ่งนี้เราจะมาตีแผ่เรื่องนี้กันต่อ