คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองการเป็น ส.ส. ทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ หลังจากการเลือกตั้งที่เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้น โดยประกาศรับรอง นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เขต 8 พรรคอนาคตใหม่ ส่วนบัญชีรายชื่อคือนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี จากพรรคพลังประชารัฐ และนางสาวจิตภัสร์ ตั้น กฤษดากร จากพรรคประชาธิปัตย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยถึงผลการรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ และ ส.ส.แบบัญชีรายชื่อ หลังผ่านการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยนายแสวงเปิดเผยว่า วันนี้มีการประกาศ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือการประกาศรับรอง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 127 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส พ.ศ.2561 คือนางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่เขต 8 ส่วนเรื่องที่ 2 คือการประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยประกาศพรรคการเมืองและผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมาตรา 128 ประกอบมาตรา 129 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจาก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค จากพรรคไทยรักธรรม สำหรับผู้ที่แต่งตั้งมี 2 คนคือพรรคพลังประชารัฐ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี และพรรคประชาธิปัตย์ นางสาวจิตภัสร์ ตั้น กฤษดากร นอกจากนี้ยังมีการแจกเอกสารจำนวน 13 หน้า เป็นการคำนวณคะแนนดิบและวิธีการคำนวณว่าสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่างไร โดยชี้แจงรายละเอียดพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมี 25 พรรคการเมืองยังมีภาพรวมของจำนวน ส.ส. 500 คนของแต่ละพรรคการเมืองว่าแต่ละพรรคคมี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเท่าใด นั่นถือได้ว่าตอนนี้จำนวนที่นั่งในสภาครบทั้ง 500 คนแล้วรองเลขาธิการ กกต. ยังยืนยันว่า พรรคการเมืองไหนจะได้สอบแบบบัญชีรายชื่อจำนวนเท่าใด กกต. ไม่ได้เป็นผู้กำหนด แต่เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสูตรคณิตศาสตร์ใด ๆ และการคำนวณในครั้งนี้จะเอาคะแนนที่ได้มาใหม่ ไปคำนวณกับคะแนนทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งต้องดูว่าพรรคไหนได้เศษมากกว่ากันก็จะนำมาคำนวณใหม่ส่วนการเข้ารับใบรับรองของ ส.ส.ทั้ง 3 พรรคการเมืองจาก กกต. จะเข้ารับใบรับรองในวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 10:00 น.