นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นำสื่อมวลชน บุกเกาะกูด จ.ตราด เพื่อเยี่ยมชมโครงการเคเบิลใต้น้ำ ขนาด 22 kV เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และธุรกิจท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายภาณุมาศลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า40 คน เดินทางไป เกาะกูด และเกาะหมาก จังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชม"โครงการระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22 kV

 

นายภาณุมาศ เปิดเผยว่า โครงการระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ22 kV ในพื้นที่ เกาะกูด และเกาะหมาก จังหวัดตราด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและยังเป็นการตอบสนองการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง 2 เกาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายภาครัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการทำให้เกิดการลงทุนของธุรกิจบริการและท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมสัมผัสถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน