svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ออมสินออกสลากออมสินดิจิทัล ลุ้นรางวัลสูงสุด 2 ล้าน

10 พฤษภาคม 2562
3.8 k

ธนาคารออมสินออกสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.25% ต่อปี พร้อมลุ้นรางวัลสูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย เงินรางวัลยกเว้นภาษี เปิดรับฝาก 17 พ.ค.นี้

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินชาติชาย พยุหนาวีชัย เผยว่า ธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี (สลากดิจิทัล : DigitalSalak on MyMo) ซึ่งเหมาะกับผู้ฝากในกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษา วัยเริ่มต้นทำงาน จนถึงวัยทำงาน ซึ่งต้องการเริ่มต้นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและใช้ Mobile Banking เครื่องมือฝากเงินในยุคดิจิทัลโดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Banking หรือ MyMo ของธนาคารออมสินเท่านั้น

 

สำหรับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี อายุสลาก 1 ปี เปิดรับฝากหน่วยละ 20 บาท (1 หน่วยต่อ 1 หมายเลข) ฝากครบ 1 ปีได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.05 บาท (คิดเป็น 0.25% ต่อปี)โดยธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนหากถูกรางวัลธนาคารฯ จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากผู้ฝากถอนคืนก่อนสลากครบอายุโดยฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปีได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.02 บาท (คิดเป็น 0.10% ต่อปี) ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย และถ้าถอนคืนก่อน 3 เดือนจะถูกหักส่วนลดหน่วยละ 0.50 บาท 

 

ทั้งนี้ ในระหว่าง 1 ปีที่ถือสสลากผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลเลขสลากทุกวันที่ 16 ของเดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝากโดยมีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 5 และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2) โดยการออกรางวัลนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(Facebook : TV5HD1) และสลากจะหยุดจำหน่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยธนาคารฯ เปิดวงเงินรับฝากสำหรับงวดแรก 12,000 ล้านบาท