svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

พายุฤดูร้อนกระหน่ำฟ้าผ่าวัวตาย 4 ตัว

09 พฤษภาคม 2562
2.1 k

เลย - จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนช่วงนี้ ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่าวัวของเกษตรกรตาย 4 ตัว มูลค่ากว่า 8 หมื่นบาท ทางราชการเตรียมดูแลช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 9 พ.ค.62 นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ได้รับรายงานจาก นายอาคม ภูละคร ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ ต.นาแห้วฯ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง นายประมาณ 30 นาที และได้เกิดฟ้าผ่ารุนแรงลงมา ผ่าวัวตาย 4 ตัว อายุระหว่าง 1-2 ปี ของนายประมินทร์ แสงรัตน์ เลขที่ 18 หมู่ 6 บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งผูกไว้ใต้เพลิงมุงสังกะสีในสวนของตนเอง ซึ่งแต่ละตัวตอนตายติดๆ กัน มูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณ 80,000 บาท

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบว่า เจ้าของวัวเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ โดยเริ่มจากนำวัวมาจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมือครบกำหนดตามระเบียบเงื่อนไขก็มาขยายพันธุ์มาเป็นผลผลิตจากโครงการฯ และได้มีวัวเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งทางราชการจะได้ให้การดูแลช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการและเงื่อนไขของโครงการฯต่อไป