ลำปาง - เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงลำปาง ผุดข่วงพระพุทธบาท-สัตตมหาสถาน สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่ บนพื้นที่พื้นที่ 50ไร่ ภายในอุทยานพระสุนทรมุนี ตามดำริของพระราชธรรมมาลังการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ศาลาเอนกประสงค์อุทยานพระสุนทรมุนี บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระครูสันติ เจ้าอาวาสวัดสาแพะ มหาประทิน เจ้าอาวาสวัดดอกพร้าว พระอดิเทพ ชุตินธะโร ผู้ดูแลอุทยานพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดโทกหัวช้าง อาจารย์ประสงค์ มิ่งเชื้อ ผู้ประสานงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแนวทางในการก่อสร้าง ข่วงพระพุทธบาทและสัตตมหาสถาน
ทั้งนี้ ข่วงพระพุทธบาทและสัตตมหาสถานเป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา บนพื้นที่พื้นที่ 50ไร่ ภายในอุทยานพระสุนทรมุนี ตามดำริของพระราชธรรมมาลังการ หลังมีการประชุมได้มีการลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างตามจุดต่างๆในอุทยานพระสุนทรมุนี.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.พระราชธรรมมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เปิดเผยว่า การประชุมการก่อสร้าง ข่วงพระพุทธบาทและสัตตมหาสถาน เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ที่อุทยานพระสุนทรมุนีแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ แก่เยาวชนพุทธสานิกชนในวันข้างหน้าส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันจะสร้างข่วงพระพุทธบาทและสัตตมหาสถาน เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา สถานที่แห่งนี้อาตมาเริ่มดำริสร้างมา กว่า30 ปีเป็นสถานที่ร่มเย็นเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.สำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ซึ่งจะมีพระภิกษุคอยให้แนวทางการปฏิบัติ อาตมาขอเชิญชวนพุทธสานิกชน มาแวะชม อุทยานพระสุนทรมุนี ที่บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ไม่ไกลจากตัวเมืองเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางต่อไป....

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

.

ผุดข่วงพระพุทธบาท สถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งใหม่

..