เจ้าหน้าที่นำอัฐิของพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) ลงเรือ ล169 ล่องไปตามลำน้ำโขงเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝากฝั่งได้สักการะ ก่อนจะไปประกอบพิธีลอยอังคาร ณ พระธาตุกลางน้ำโขงจ.หนองคาย หลังจากเคลื่อนกล่องเถ้าอัฐิมาถึงบริเวณหน้า นรข.สถานีเรือหนองคาย ล่าสุดขบวนเรือลอยอังคาร ได้ออกเดินทางเพื่อไปทำพิธีบริเวณพระธาตุกลางน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระธาตุกลางน้ำเดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ ตามตำนานอุรังคธาตุหรือตำนานในบริเวณที่เป็นเมืองหนองคายโบราณมานานหลายร้อยปี เดิมเจดีย์อยู่บนฝั่งริมน้ำในเขตวัดพระธาตุหนองคาย(จุดบริเวณพระธาตุหล้าหนองจำลองที่ตั้งอยู่ริมตลิ่ง) ต่อมาถูกกระแสน้ำกัดเซาะจึงถูกพัดไปอยู่กลางลำน้ำโขงดังเช่นปัจจุบัน

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"


โดยพระธาตุนี้จะเห็นได้ชัดในช่วงฤดูแล้ง พระธาตุหล้าหนอง แห่งนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 โดยพระอรหันต์ห้าองค์เดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระมหาอัสสปเถระประเทศอินเดียมาบรรจุไว้ในองค์ธาตุ และในปีพ.ศ. 2109 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้สร้างมหาธาตุเจดีย์ครอบองค์พระธาตุ มีฐานกว้าง 15.8 เมตรสูงจากฐานถึงปลายยอด 31เมตร

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"


ต่อมาในปี พ.ศ. 2300 น้ำในแม่น้ำโขงกัดเซาะพื้นดินบริเวณวัดพระธาตุแห่งนี้จนเหลือเพียงองค์ธาตุเจดีย์ตั้งอยู่กลางน้ำ กระทั่งปี พ.ศ. 2390 องค์ธาตุเจดีย์พังทลายลงเหลือเพียงซากเจดีย์ ปัจจุบันชาวจังหวัดหนองคายได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ แทนพระธาตุองค์เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง (แทนธาตุองค์เดิม)

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"


โดยพระธาตุหล้าหนองแห่งนี้เป็นหนึ่งในพระธาตุที่อยู่ในตำนานพระอุรังคธาตุ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประกอบด้วย พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม , พระธาตุบังพวน และพระธาตุหล้าหนอง จังหวัดหนองคาย และพระธาตุหอผ้าหอแพร สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"

.

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"

.

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"

.

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"

.

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"

.

เปิดความเป็นมา "พระธาตุกลางน้ำ" สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคาร "เถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ"