ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) คว้ารางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายฉัตรชัยศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล"การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล จึงถือเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ว่าธอส. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ธนาคาร โดย ธอส.ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ซึ่งเกณฑ์ TQA ส่งเสริมให้ธนาคารเห็นโอกาสในการปรับปรุงด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย และศักยภาพขององค์กรพร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดของทั้งคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และเลือกทำในสิ่งที่เห็นผลเร็วที่สุดเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของธอส. ณ สิ้นปี 2561 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกด้าน โดยสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น213,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 8.30% จากสิ้นปีก่อน ยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น1,115,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03% สินทรัพย์รวม 1,163,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.55% และเงินฝากรวม943,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.94%
ทั้งนี้รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธอส. ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ที่เปิดรับและพัฒนากระบวนการต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือก้าวไปสู่ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน และธนาคารยังมั่นใจว่าหลังจากนี้พนักงานทุกคนจะยังร่วมแรงร่วมใจยกระดับองค์กรสู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความ โดดเด่นด้านลูกค้าบุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม หรือ Thailand Quality Class Plus(TQC Plus) ต่อไป