กรมที่ดิน มีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินบริเวณภูขี้ไก่ ที่ออกโฉนดโดยมิชอบทั้งหมด 57 แปลง พื้นที่รวม 2,195 ไร่ ด้าน"พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ"ระบุหายเหนื่อย และพร้อมสู้คดีที่โดนกลุ่มทุนผู้ครอบครองโฉนดฟ้องร้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองอธิบดีกรมที่ดิน ณรงค์ สืบตระกูล รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดิน ออกคำสั่งที่ 152-156/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน ในเขต ต.ท่าอิฐ อ.หล่มสัก และต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่พบว่าในอดีตเคยทำประโยชน์มาก่อน และพื้นที่เขาลาดชันเกิน 35%

กรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดสวนน้ำภูขี้ไก่2,159ไร่


มติครม.3ธ.ค.2538 ห้ามออกโฉนด รวมทั้งผลการสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศไม่พบว่าทำประโยชน์มาก่อนปี 2497 การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดดังกล่าวจึงเป็นการออกให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตาม มาตรา 58 ทวิ วารร 2 ของพ.ร.บ.ที่ดิน และต้ามห้ามตามกฎกระทรวงฉบับ 43 ข้อ 14 (2) และ (5) พ.ศ.2537 ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 อาศัยอำนาจตามมาตรา 61 พ.ร.บ.ที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ11) พ.ศ.2551 เพิกถอนโฉนดดังกล่าว หากไม่เห็นด้วยให้ยื่นคัดค้านภายใน 15 วัน

กรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดสวนน้ำภูขี้ไก่2,159ไร่

สำหรับการยึดคืนที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ได้เปิดโปงขบวนการฟอกป่าเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2561 มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดตัวสวนน้ำบนภูเขาขี้ไก่ จนมีสภาพป่าแหว่งเป็นไข่แดงกลางป่าต้นน้ำป่าสัก ที่มีความอุดมสมบูรณ์

กรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดสวนน้ำภูขี้ไก่2,159ไร่

พ.อ.พงษ์เพชร บอกว่า "ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกท่าน ที่ช่วยผมเปิดเผยความจริงโดยมิได้เกรงกลัวต่ออันตราย และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง เหมือนกับที่ผมโดนถูกร้องเรียนไปหลายหน่วยงานและฟ้องร้องต่อศาล บัดนี้ความจริงได้ปรากฎแล้วหลังจากใช้เวลามากว่า 10 ปี ผมขอชื่นชม ศรัทธา และเชื่อมั่น ในการทำหน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนทุกคน ที่ท่านได้ใช้วิชาชีพของท่านอย่างสง่างามตรงไปตรงมาจนเกิดกระแส กระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนกลับมาทำหน้าที่อย่างจริงจัง ช่วยให้ประเทศชาติได้ผืนป่าต้นน้ำป่าสักกลับคืนมา เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติ เป็นมรดกไว้ให้อนุชนชั้นลูกชั้นหลานสืบไปผมมีกำลังใจที่ดีมากไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้ว อย่างน้อยผมยังมีพี่น้องสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณอยู่เคียงข้าง ขอขอบคุณอีกครั้งจากใจจริง

กรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดสวนน้ำภูขี้ไก่2,159ไร่

ส่วนผมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุน และคนที่ขายแผ่นดินขายชาติต่อไป ผมถือว่า ผู้ใดบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าผู้นั้นทำลายชาติ ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่ปกป้องดูแลรักษาป่าเป็นผู้ที่ทรยศกับอาชีพตนเอง และเป็นผู้ที่ไม่สำนึกในบุญคุณแผ่นดิน" พ.อ.พงษ์เพชร ระบุ