ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยตัวเลขขอเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินจากจีน 96 เที่ยวช่วงตรุษจีน เส้นทางเซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ เพิ่ม 82 เที่ยวบิน คาดช่วงตรุษจีนมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 39,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ8.5 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรากำลัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้โดยสาร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน มีสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษสองสายการบิน ได้แก่ สายการบินจุนเหยา จำนวน 82 เที่ยวบิน ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น จำนวน 14 เที่ยวบิน ในเส้นทาง หนานหนิง-เชียงใหม่-หนานหนิง และชิงเต่า-เชียงใหม่-ชิงเต่า

2 สายการบินจีนเพิ่มเที่ยวบินลงเชียงใหม่ รับตรุษจีน


ประมาณการผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวน 14,400 คน ทั้งนี้ปัจจุบันมีสายการบินประจำที่ทำการบินตรงจาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษของจีน จำนวน 17 สายการบิน ใน 16 เส้นทาง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 38,000 คน และเพิ่มสูงกว่า 40,000 คน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 39,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.5
สำหรับเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จะทำการบินเข้าออกก่อนเวลา 24.00 น. ตามเวลาเปิดให้บริการของ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวท่าอากาศยานชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรากำลัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ การตรวจอาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานของเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ การจัดระบบการจราจร และตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเพิ่มรอบการตรวจ FOD หรือวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการมาใช้บริการ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไป

2 สายการบินจีนเพิ่มเที่ยวบินลงเชียงใหม่ รับตรุษจีน


อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าระดับปกติ ซึ่งต้องตรวจบุคคล สิ่งของและสัมภาระทุกชนิดก่อนเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร (Terminal Screening) อาจทำให้มีแถวยาวในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารเดินทางมาถึงพร้อมกัน หรือมีเที่ยวบินออกในเวลาไล่เลี่ยกัน จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างน้อยควรเดินทางมาถึงสนามบิน ตามเงื่อนไขการเดินทางที่สายการบินกำหนด เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน