นายทะเบียนพรรคการเมือง ส่งหนังสือถึง "อุตตม" สั่งชี้แจง-ส่งหลักฐานเพิ่มโต๊ะจีนระดมทุน ภายใน 15 วัน โดยเฉพาะปมเงิน 532 ล้านบาท ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ ระบุถือเป็นรายได้จากระดมทุน ลงบัญชีเป็นเงินบริจาคไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 ม.ค.62 ส่งถึงนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขอให้ชี้แจงและยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีเอกสาร หลักฐานแจ้งการระดมทุนเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 ที่ทางพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

กกต.สั่ง "พปชร." ชี้แจงเพิ่มโต๊ะจีนระดมทุนทั้งนี้หนังสือดังกล่าวของนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 7 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่กำหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คำชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งในกรณีนี้ ได้ให้พรรคพลังประชารัฐชี้แจงใน 3 ประเด็น คือ รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมระดมทุน เอกสารใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก. 9 ที่ออกให้กับผู้สนับสนุน

กกต.สั่ง "พปชร." ชี้แจงเพิ่มโต๊ะจีนระดมทุนและรายละเอียดของเงินจำนวน 532,350,000 บาท ที่พรรคแจ้งว่า ผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรม 151 คนยังไม่ส่งมอบให้กับพรรค โดยเงินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินที่ได้จากการระดมทุนซึ่งต้องแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถนำไปแจ้งเป็นรายการประเภทเงินบริจาคได้ โดยให้ชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานกลับมาภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งมาตรา 102 ของกฎหมายเดียวกัน ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ใดไม่มาให้คำชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กกต.สั่ง "พปชร." ชี้แจงเพิ่มโต๊ะจีนระดมทุนอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ม.ค. พรรคพลังประชารัฐได้แจ้งรายละเอียดต่อ กกต.ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 64 โดยเป็นประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนเงินและรายจ่ายในกิจกรรมระดมทุนว่ามีผู้สนับสนุนที่มอบเงินให้จำนวน 24 รายการ รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท มีรายจ่ายการจัดกิจกรรมจำนวน 10,897,950 บาท และมีผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรมของพรรค แต่ไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่พรรคในวันระดมทุนได้อีกจำนวน 151 คน รวมเป็นเงิน 532,350,000 บาท โดยเมื่อพรรคได้รับเงินจำนวนนี้แล้ว จะดำเนินการรวบรวมเป็นเงินบริจาคตามระเบียบกฎหมายและรายงานต่อกกต.ให้ทราบต่อไป