ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา "ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร" ที่ปรึกษาหน่วยพญาเสือ เป็นผู้บริสุทธิ์ กรณีจับช้าง 2 เชือกของวังช้าง แล พะเนียด อยุธยา ที่พิสูจน์ว่า นำช้างป่ามาสวมทะเบียนช้างบ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีระหว่าง นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ และนายเรียงทองบาท มีพันธุ์ เป็นโจทก์ฟ้อง นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็นจำเลย ฐานหมิ่นประมาท วันนี้ (29 มกราคม) ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้อง นายชัยวัฒน์ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยสรุปว่า พยานบุคคลที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าสามารถแก้ไขตั๋วรูปพรรณได้โดยไม่ต้องนำช้างไปตรวจสอบ นั้น โจทก์ ไม่ได้นำมาสืบในศาลเป็นการกล่าวอ้างลอยๆประการต่อมา โจทก์ มีการแก้ไขตั๋วรูปพรรณช้าง จริงโดยไม่นำช้างไปยังสถานที่ปลายทางที่มีการแก้ไขตั๋ว ตามมีระเบียบกำหนดไว้ ประการต่อมา จำเลย ได้ทำตามขั้นตอนและพยายามหาหลักฐานที่หาได้จากสถาบันคชบาลแห่งชาติ มาเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง และฝ่ายจำเลย เห็นว่ามีการแก้ไขตั๋ว และนำช้างที่อายัดไว้ไปที่สังช้าว แล พะเนียด จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีหลักฐานการเบิกความจากปศุสัตว์จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.พาะนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพิรุธ หลังจำเลยตรวจพบและอายัดช้าง 2 เชือก แต่โจทก์ได้แก้ไขตั๋วรูปพรรณและเคลื่อนย้ายช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสงสัยได้ว่าโจทก์นำช้างป่า มาสวมตั๋วไม่สุจริต

หน.พญาเสือเฮ! ศาลยกฟ้องคดีหมิ่นลายทองเหรียญ

ประการต่อมา ดีเอ็นเอ ของช้างสองตัวนั้นไม่ตรงกับฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ที่เคยได้เก็บไว้ เมื่อปี 2556 โดยฝ่ายจำเลย ได้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้น จำเลยให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ตามที่ได้รับมาและเป็นไปตามหลักฐาน ที่นำมาอ้างในชั้นศาล อุทธรณ์โจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น พอพากษายืนตามศาลชั้นต้น

ก่อนหน้านี้ ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง วันที่ 12 ธ.ค.2561 ศาลอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในคดีที่ นายเรียงทองบาท มีพันธ์ุ และน.ส.ลาดทองแท้ มีพันธุ์ เป็นโจทก์ฟ้องนายธัญญา เนติธรรมกุล ที่ 1 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ที่ 2 จำเลยศาลอุธรณ์ฯ วินิจฉัยประเด็นแรกว่า การที่หน่วยพญาเสือ ที่นำโดยนายชัยวัฒน์ เข้าตรวจสอบและอายัดช้างที่หัวหินทีค อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และที่ วังช้าง แล พะเนียด จ.พระนครศรีอยุธยา เห็นว่า การเข้าไปตรวจสอบและอายัดช้างของเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ ชอบด้วยพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ประเด็น การอายัดช้าง ที่โจทก์กล่าวหาว่า ไม่ได้แจ้งเจ้าของหรือประกาศโฆษณาหาเจ้าของ นั้น

หน.พญาเสือเฮ! ศาลยกฟ้องคดีหมิ่นลายทองเหรียญ

ศาลเห็นว่า ตามพ.ร.บ.สัตว์พาหนะ ไม่จำเป็นที่เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งเจ้าของช้างให้ทราบทุกกรณีที่มีการสั่งอายัดส่วนประเด็นเรื่องการแถลงข่าว เป็นไปโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการซักถามได้และนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ บิดาโจทก์เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าวด้วย และไม่ปรากฏพฤติการณ์ข้อเท็จจริงที่จำเลย แอบอิงอาศัยการแถลงข่าวเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสอง การกระทำของจำเลย ไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่เห็นว่าคดีไม่มีมูล