รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แจงเกษตรกรต้องเข้าใจว่าสินค้าทุกรายการรัฐบาลไม่สามารถกำหนดราคาให้สูงได้ตามที่เกษตรกรต้องการ เพราะไทยไม่ได้ผลิตเพียงประเทศเดียว ราคาจึงต้องผูกกับตลาดโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ บอกว่า เกษตรกรไทยมีจำนวนกว่า 30 ล้านคน หรือประมาณ 50% ของประชากร แต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ถึง 10% ทั้งที่ภาคการเกษตรเป็นจุดแข็งไทย เพราะเกษตรกรไทยผลิตสินค้าเดิม และไม่ปฏิรูปการผลิตให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์
เกษตรกรต้องเข้าใจว่า สินค้าทุกรายการรัฐบาลไม่สามารถกำหนดราคาให้สูงได้ตามที่เกษตรกรต้องการ เพราะไทยไม่ได้ผลิตเพียงประเทศเดียว ราคาจึงต้องผูกกับตลาดโลก แต่ถ้าสินค้าชนิดเกษตรกรบริหารจัดการได้ดี มีคุณภาพและผลิตได้ในระดับที่เพียงพอกับความต้องการหรือน้อยกว่าจะทำให้ราคาสูง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ขณะนี้กิโลกรัมละ 9-10 บาท สูงกว่าราคาในตลาดโลกที่มีราคา 4-5 บาท
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จะทำให้ภาคการไปรอด ทำให้ไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ในอนาคต ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ปีนี้จะรุกตลาดอีคอมเมิร์ซมากขึ้น เพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ให้เกษตรกรเป็นผู้ส่งออกเองได้ทั่วโลก