อาจารย์ยักษ์ รมช.เกษตรฯ เผยถูก กฤษฎา รมว.เกษตรฯ ดึงผลการศึกษาผลกระทบสร้างเขื่อนวังหีบที่พบว่าไม่คุ้มค่าไปก่อนที่จะรายงานผลอย่างเป็นทางการ ทำให้โครงการเขื่อนวังหีบเดินหน้าต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร กล่าวถึงกรณีกลุ่มชาวบ้าน จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาคัดค้านโครงการเขื่อนวังหีบ ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้เตือนรัฐมนตรีว่าการฯ ไปแล้วถึงเรื่องนี้ ว่าจะเกิดความขัดแย้งสูง โดยตนได้ตั้งคณะทำงาน ที่เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่าไม่คุ้มค่าที่จะสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำวังหีบเนื่องจาก อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลุ่มน้ำคลองท่าเลา คลองท่าโลน และคลองท่าแพซึ่งไหลผ่านเมืองเทศบาลทุ่งสง โดยลำน้ำทั้งสามสายไหลไปบรรจบที่บริเวณฝายควนกรดซึ่งขนาดของลำน้ำบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับการระบายน้ำปริมาณมากได้ และฝายยังเป็นโครงสร้างขวางการระบายน้ำอีกด้วย

"อ.ยักษ์" ชู "หลุมขนมครก ศาสตร์พระราชา" เก็บน้ำแทน "เขื่อนวังหีบ"

ทั้งนี้ผลการศึกษาของคณะทำงาน ได้ถูกหยิบยกมาหารือในกลุ่มผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ก่อนที่ผลการศึกษาอย่างเป็นทางการจะถูกนำเสนอไปยังนายวิวัฒน์ในวันที่ 7 พฤศจิกายนและได้มีการรายงานไปถึง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ให้ทราบ ปรากฎว่าได้มีคำสั่งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ดึงงานของกรมชลประทานกลับไปดูแลเอง และกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันเดินหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบต่อไปนายวิวัฒน์ บอกว่าหากจะป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 200 ล้านลูกบากศ์เมตร ซึ่งเขื่อนวังหีบมีศักยภาพกักเก็บเพียง 20 ล้านลูกบากศ์เมตรเท่านั้น ข้อเสนอก็คือ ไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนใหญ่เพื่อเก็บน้ำ แต่สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหลายๆแห่ง แห่งละ 1 - 2 ล้านลูกบากศ์เมตรก็จะสามารถเก็บน้ำได้รวมกัน 200 ล้านลูกบากศ์เมตรได้ โดยวิธีดังกล่าวเรื่อง หลุมขนมครกแสนหลุม ตามแนวทางพระราชดำริ ของในหลวง ร.9 ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์พระราชาหลุมขนมครก คือ คำที่ในหลวง ร.9 ทรงเรียกแทน พื้นที่ของแต่ละครอบครัวในการเก็บกักน้ำ ทรงเปรียบลุ่มแม่น้ำป่าสัก คือ ถาดขนมครก ถ้าทุกบ้านเก็บน้ำไว้ได้เอง ก็เปรียบเหมือนแต่ละบ้านเป็น หลุมขนมครก ที่จะช่วยกันเก็บน้ำไว้ในยามแล้ง และยังช่วยบรรเทาหากน้ำหลากท่วม

"อ.ยักษ์" ชู "หลุมขนมครก ศาสตร์พระราชา" เก็บน้ำแทน "เขื่อนวังหีบ"

เมื่อถามถึงขั้นตอนการก่อสร้างเขื่อนวังหีบว่าเดินหน้าไปถึงไหน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า EIA ผ่านหมดแล้ว ไม่ทราบเบื้องหลังว่าผ่านได้อย่างไรทั้งที่ชาวบ้านคัดค้าน โครงการเขื่อนวังหีบคงเดินหนเาต่อไปได้ยากหากชาวบ้านยังมีกระแสคัดค้านอย่างรุนแรงอยู่ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช บอกว่า เคยมีชาวบ้านในพื้นที่มาถวายกีฎาในหลวง ร.9 ขอให้มีการสร้างเขื่อนวังหีบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง แต่ยังไม่ได้เริ่มทำให้ ยอมรับว่ามีข้อมูลวิชาการที่หลายด้านมากๆ ได้เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ที่บอกว่าสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จะทำลายป่าไม้ กรมชลประทานต้องพาไปนับเลยว่า ทำลายต้นไม่กี่ต้น รุกที่ชาวบ้านเท่าไหร่ มันต้องไปคุยในพื้นที่ด้วยความจริงใจถึงจะแก้ปัญหาได้