svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ฝุ่น PM2.5 สร้างปัญหา ราชบุรี สั่งห้ามเผาเด็ดขาด ฝ่าฝืนดำเนินคดี

26 มกราคม 2562
583

จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ล่าสุดพื้นที่ จ.ราชบุรี ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าฯ ได้ออกประกาศสั่งห้ามเผาไร่ นา และขยะในพื้นที่โดยเด็ดขาด

ผู้ว่าฯ ราชบุรี ชยาวุธ จันทร ได้ออกประกาศสั่งห้ามเผาไร่ นา และขยะในพื้นที่ จ.ราชบุรีโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ในประกาศระบุว่า จ.ราชบุรี ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ดังนั้น เพื่อให้บรรยากาศใน จ.ราชบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชน งดการเผาทุกชนิด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี
ทั้งนี้ในประกาศฉบับดังกล่าวได้สั่งห้ามไว้ดังนี้ คือ 1.ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสากิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบสอง 2.ขอให้ประชาชนว่าการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสงรังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละอองเขม่า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท เช่น งดเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตรายทาง ในพื้นที่เขตเมือง และงดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งย่อยสลาย
3.ห้ามเผาในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด 4.การเผาทุกกรณีถ้าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า เป็นการกระทำผิดตามกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้ จะมีการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและอาญาโดยเฉียบขาด ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 150,000 บาทจำคุกสูงสุด 10 ห้าปี 5. บุคคลใดฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และ 6.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืน

สำหรับสถานการ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ราชบุรี พบค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง 2 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง 123 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และที่ อ.จอมบึง 90 ไมโครกรัม/ลบ.ม.