จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ล่าสุดพื้นที่ จ.ราชบุรี ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าฯ ได้ออกประกาศสั่งห้ามเผาไร่ นา และขยะในพื้นที่โดยเด็ดขาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ว่าฯ ราชบุรี ชยาวุธ จันทร ได้ออกประกาศสั่งห้ามเผาไร่ นา และขยะในพื้นที่ จ.ราชบุรีโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ในประกาศระบุว่า จ.ราชบุรี ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ดังนั้น เพื่อให้บรรยากาศใน จ.ราชบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชน งดการเผาทุกชนิด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี
ทั้งนี้ในประกาศฉบับดังกล่าวได้สั่งห้ามไว้ดังนี้ คือ 1.ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสากิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบสอง 2.ขอให้ประชาชนว่าการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสงรังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละอองเขม่า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท เช่น งดเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตรายทาง ในพื้นที่เขตเมือง และงดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งย่อยสลาย
3.ห้ามเผาในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด 4.การเผาทุกกรณีถ้าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า เป็นการกระทำผิดตามกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้ จะมีการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและอาญาโดยเฉียบขาด ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 150,000 บาทจำคุกสูงสุด 10 ห้าปี 5. บุคคลใดฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และ 6.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืน

สำหรับสถานการ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ราชบุรี พบค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง 2 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง 123 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และที่ อ.จอมบึง 90 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด