แหล่งข่าวระดับศึกษาธิการจังหวัด ภาคอีสาน ปูดอีกมีบิ๊กวงการศึกษาระดับจังหวัด รู้กันกับขบวนการ "นักเรียนผี" และการโยกย้ายผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้น

นักเรียนผี หรือจำนวนนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อน แล้วนำมาเบิกงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ปี 2561 ที่กลุ่มครูในจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน นำรายชื่อนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณ จนมีการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ พบความเสียหายงบประมาณภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกมายอมรับว่า มี 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาระดับอนุบาล 1 - ม.6 โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 มีจำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดทั่วประเทศ 12,696,907 คน ผลการตรวจสอบพบว่า มีรหัส 13 หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนกัน 118,659 รหัส

ล่าสุด เนชั่นทีวี ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ภาคอีสาน ว่า ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนผี ในโรงเรียนของ จ.ชัยภูมิจริง เชื่อมโยงการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างไม่เป็นธรรม โดยการตรวจพบความผิดปกติ ครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 30 จ.ชัยภูมิ ทำหนังสือขอโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.คอนสาร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ไปประจำที่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ของ อ.ภูเขียว โดยใช้เกณฑ์จำนวนนักเรียนที่สพฐ.กำหนด ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดสงสัยว่า เหตุใดจำนวนนักเรียนจึงเพิ่มขึ้นในช่วงชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 โดยนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 คน และนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 48 คน ซึ่งตามปกติต้องเพิ่มในชั้น ม.1 และ ม.4 เพราะถือเป็นระดับชั้นที่ต้องมีการศึกษาต่อ ดังนั้น ศึกษาธิการจังหวัด จึงส่งหนังสือกลับไปยังสพม. เขต 30 เพื่อสอบถามเรื่องนี้

ต่อมาในวันที่ 19 ต.ค. 2561 สพม.เขต 30 ตอบกลับมาว่า ไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เป็นนักเรียนที่ติด 0 ติด "ร" "มส" ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนด แต่ศึกษาธิการจังหวัดเห็นว่า เหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้น จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งเป็นระดับสูงกว่าพิจารณา

กระทั่งวันที่ 31 ต.ค.2561 คณะกรรมการ กศจ. สรุปผลพิจารณาว่า ไม่พบความผิดปกติ และในวันเดียวกันได้อนุมัติย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.คอนสาร ไปประจำที่โรงเรียน อ.ภูเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่กว่าได้

แหล่งข่าวระดับศึกษาธิการจังหวัดบอกด้วยว่า ส่วนตัวยังเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ที่ผ่านมาพยายามโต้แย้งหลายครั้ง แต่เมื่อคณะกรรมการ กศจ. สรุปว่า ไม่พบความผิดปกติ จึงต้องยอมจำนน เพราะทำอะไรไม่ได้

ดังนั้น จำนวนนักเรียนผี นอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางเลื่อนขั้นผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีนี้จึงมีข้าราชการระดับสูงกว่าศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีอำนาจสั่งการโยกย้ายข้าราชการครูในจังหวัด ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในภาคอีสานอยู่ในมือป.ป.ช.จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว