เมื่อเวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลย จากนั้นนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายสรุปเรื่องศักยภาพการเดินอากาศของสนามบิน พร้อมทั้งขอสิ่งที่ต้องการงบประมาณในการพัฒนา ทางรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดิน 460 ไร่ ให้จัดสร้างลานจอดเครื่องบิน สร้างอาคารผู้โดยสารใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากนั้นได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม ประชาชนที่มารอรับ รวมทั้งติดตามแผนการพัฒนาจังหวัด จากนั้นเข้าห้องประชุม เพื่อทมอบนโยบายให้กับข้าราชการ หน่วยงานในพื้นที่

รัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดิน 460 ไร่ พัฒนาสนามบินเลย รองรับนักท่องเที่ยวในเวลา 9.30 น.พลเอกประยุทธ์ เดินทางไปยังอำเภอเชียงคาน พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอน เลย - เชียงคาน เพื่อลดความแออัดและรองรับปริมาณการจราจรและการเดินทางของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่ง โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการใช้ท่าอากาศยานเลย เพื่อเตรียมการเป็นศูนย์กลางทางการบิน พร้อมทั้งจะเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน5จังหวัด คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เพื่อแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


รัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดิน 460 ไร่ พัฒนาสนามบินเลย รองรับนักท่องเที่ยวหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐของอำเภอเชียงคาน ณ ถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและภูมิทัศน์สวยงาม รวมทั้งมีเอกลักษณะเฉพาะถิ่น ทั้งในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ย่านอาคารไม้เก่า ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีน้ำใจ ทั้งนี้ การบริหารจัดการท่องเที่ยวของที่นี่ ดำเนินการโดยองค์กรชุมชนและกลไกประชารัฐที่เข้มแข็ง แสดงให้ถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่

รัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดิน 460 ไร่ พัฒนาสนามบินเลย รองรับนักท่องเที่ยว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด