ที่ประเทศจีน มีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ที่มีครูและนักเรียนรวมกันเพียงสามคน ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาไท่ หางซาน ทางภาคตะวันตกของเมืองซาเหอ มณฑลเหอเป่ย

โดยเฟซบุ๊ก China Face เปิดเผยว่า  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งนี้ มีครูหนึ่งคนและนักเรียนอีกเพียงแค่สองคนเท่านั้น โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า "โรงเรียนประถมศึกษาเจี้ยนเอา" นางสาวชุย ฟังอิง ครูของโรงเรียนแห่งนี้ต้องสอนวิชาภาษาจีน คณิตศาสตร์ พละศึกษา และดนตรี ให้กับเด็กชายกัว เว่ยหนิง และเด็กหญิงจู สวี้เหล่ย นักเรียนชั้นป.2
โรงเรียนประถมศึกษาเจี้ยนเอา มีประวัติกว่า 50 ปี แต่เนื่องจากชาวบ้านท้องถิ่นไปทำงานในตัวเมืองมากขึ้น จึงนิยมส่งลูกไปเรียนในตัวเมือง ทำให้มีนักเรียนเหลืออยู่ในโรงเรียนแห่งนี้น้อยลงเรื่อยๆ โดยหน่วยงานการศึกษาเมืองซาเหอ ระบุว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในหมู่บ้านที่ห่างไกลในเมืองซาเหอที่มีครูและนักเรียนต่ำกว่า 15 คนมีทั้งหมด 45 แห่ง 

ส่องโรงเรียนจีน ทั้ง รร.มีครูนักเรียนแค่ 3 คน


ส่องโรงเรียนจีน ทั้ง รร.มีครูนักเรียนแค่ 3 คน


ส่องโรงเรียนจีน ทั้ง รร.มีครูนักเรียนแค่ 3 คน