กว่า2 สัปดาห์แล้วที่ ชาวบ้านทรายงาม ไม่มีสะพานเข้า -ออก หมู่บ้าน เพราะลำน้ำสาขาแม่น้ำชี ทะลักเข้าท่วมในขณะที่ จนท.กำลังทำการปรับปรุงสะพานใหม่ แต่กระแสน้ำทะลักเข้ามาก่อน ทำให้เสาเข็มที่ตอกไว้ก่อนหน้านี้จมอยู่ใต้น้ำ

เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมกับ อปภร.ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ต้องใช้เรือลำเลียง ชาวบ้านทรายงาม ที่ต้องการข้ามฝั่งทั้งขาเข้าและขาออก เนื่องจาก สะพานที่เคยใช้งานทุกวัน ถูกลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี คือ ห้วยเก่าแดง ทะลักเข้าท่วมในช่วงที่มีการรื้อสะพานเก่าออก เพื่อทำสะพานใหม่ ทำให้ไม่มีถนนใช้สัญจร

ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกกับไม้ทั้งสองฝั่ง เพื่อใช้ยึดเกาะขณะลำเลียงชาวบ้าน เนื่องจากกระแสน้ำแรง หวั่นจะเกิดอันตราย โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ต้องเข้า ออก ทุกวัน กว่า 62 คนเพื่อไปเรียนหนังสือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คาดการณ์ว่า จะต้องใช้เวลาถึง4 เดือนกว่าน้ำจะลด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำสะพานข้ามหมู่บ้านใหม่


(คลิป) ลำน้ำชีทะลัก!!! ตัดถนนเชื่อมหมู่บ้านทรายงามขาด เด็กต้องนั่งเรือไปรร.ทุกวันจนกว่าน้ำจะลดน้ำจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี เริ่มทะลักเข้ามาและเพิ่มระดับขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. เพิ่มระดับขึ้นกว่า 2 เมตร และมีกระแสน้ำแรงมาก โดยสะพานที่ขาดไปนั้น เป็นทางเข้า ออก ทางเดียวของหมู่บ้าน เชื่อมระหว่าง บ้านทรายงาม และบ้านกุดกุง ทำให้ขณะนี้ บ้านทรายงามกลายเป็นเกาะกลางน้ำ ต้องใช้เรือสัญจร เท่านั้น