ดีเอสไอเผย เสนอโครงการคืนที่ดินและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ อุทยานฯ สิรินาถ ด้วยการร่วมมือกับชาวบ้านสำรวจที่ตั้งที่ชัดเจนของ ส.ค.1 ที่มีอยู่ ลดช่องว่างทุจริต เพื่อรับการประเมินการสมัครเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ภูเก็ต (29 มิ.ย.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีดีเอสไอ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ลงตรวจสอบพื้นที่การดำเนินงานในพื้นที่อุทยานสิรินาถ อ.ถลาง จ. ภูเก็ต เพื่อรับการประเมินการสมัครเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 "โครงการ คืนที่ดินและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต" ซึ่งได้มีการนำรูปแบบการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของดีเอสไอ เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ชุมชนในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินมาใช้ในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดสรรที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติให้กับภาคประชาชนอย่างยั่งยืน

ดีเอสไอชง สิรินาถโมเดล ชิงรางวัลความเป็นเลิศภาครัฐ (มีคลิป)พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการปกป้องผลทรัพยากรของชาติและการทวงคืนผืนป่า โดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลของภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ทราบกันดีกว่ามีมูลค่าสูงมาก ซึ่งที่ผ่านมามีกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลมีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบทำให้พื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นของรัฐต้องตกไปเป็นของนายทุน ในส่วนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้วหลายคดี ดีเอสไอ จึงมีโครงการการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการปกป้องทวงคืนผืนป่าเขตอุทยานแห่งชาติสินาถ ในการรับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน อย่างดี

พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานฯ ได้ส่งเรื่องมาให้ดีเอสไอ ดำเนินการกับผู้ที่บุกรุก โดยเฉพาะผู้ที่ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และจากการศึกษาปัญหา พบว่า ส.ค.1 คือ ต้นเหตุ หากไม่แก้ไขโอกาสที่จะเกิดปัญหาการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำปัญหาดังกล่าวมาพูดคุยกับภาคประชาชน เพราะหากไม่ร่วมมือกันโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกได้ยาก เนื่องจากประชาชนจะรู้จักตำแหน่งที่ดินมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ตลอด ในขณะที่ข้าราชการจะโยกย้ายไปมา การดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงจะสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่า

ดีเอสไอชง สิรินาถโมเดล ชิงรางวัลความเป็นเลิศภาครัฐ (มีคลิป)รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวด้วยว่า พื้นที่ตั้งอุทยานฯ มี 4 ตำบล มี ส.ค.1 ที่ยังไม่โดนขีดฆ่าถึง 627 ฉบับ จึงได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า นี่คือต้นตอของปัญหา และได้มาร่วมกันคิดหาแนวทางในการตรวจสอบ ส.ค.1 ดังกล่าว กระทั่งได้ถึง 507 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 120 ฉบับ ได้มีการตรวจสอบแล้วหลายครั้ง แต่เนื่องจากชื่อผู้ที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.1 เสียชีวิตไปแล้ว ไม่มีทายาท และทายากเองก็ไม่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณใด ซึ่งก็คงต้องเป็นปัญหาต่อไป