เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด ทีมในไทยลีก 3 สร้างความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่จะเข้าไปให้ความรู้ฟุตบอลแก่เยาวชน เพื่่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 ที่ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ  " ส่งเสริม    สนับสนุนในการพัฒนาทักษะ และพัฒนาอาชีพด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็กและเยาวชน"   ระหว่างสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด   กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    โดยมี ยุทธนา   หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   และประธานสโมสรฟุตบอล  เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด  พร้อมทั้ง  กิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม  โดยมีตัวแทนของทั้งสองฝ่าย คือ  ฝ่ายบริหารสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากรยูไนเต็ด   ฝ่ายบริหาร  ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   รวมทั้งผู้บริหารศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา   ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
มาจากแนวคิด ของสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลการยูไนเต็ด ทีมในไทยลีก 3 กลุ่มล่าง ที่ต้องการนำเอาความพร้อมทางด้านบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกีฬา      ฟุตบอล เข้ามามีส่วนร่วมกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ผ่านแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจากการที่ได้หารือร่วมกันกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ต่างเห็นชอบแนวทาง  ที่จะนำเอากีฬาฟุตบอล มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ  อันจะทำให้เยาวชนที่มีพื้นฐานทางด้านฟุตบอล สามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกระดับหนึ่ง  จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากบุคลากร   ที่มาจากสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด  โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าว  จะเป็นขอบเขตงาน  โดยสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด  จะจัดบุคลากร ไปฝึกอบรมฟุตบอลให้กับเยาวชนของสถานพินิจฯ  2 ครั้ง ต่อสัปดาห์   เป็นเวลา  1 ปี  

ยุทธนา   หยิมการุณ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   และประธานสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์กับ "เนชั่นทีวี "ว่า เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นทางเลือกให้กับเยาวชน   ภายในสถานพินิจฯ ที่จะหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการฝึกอบรมฟุตบอล อันจะนำไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเอง  เช่น การพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ   " เราศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควร ถึงความเป็นไปได้  ที่จะสร้างความร่วมมือกับสังคมภายนอก  คือระหว่างสโมสรฟุตบอลกับหน่วยงานภาครัฐ  กระทั่งเกิดโครงการนี้ขึ้น ต้องขอบคุณผ่านไปทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม. ) และธนาคารออมสิน ที่ร่วมให้การสนับสนุนโครงการนี้" ยุทธนา  กล่าว

 กิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์  รองอธิบดี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กล่าวกับ  "เนชั่นทีวี" ว่า  เชื่อว่าตลอด 1 ปี จากนี้ไป จะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้  ที่ผ่านมามีองค์กรภายนอก ที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในรูปของคลีนิคฟุตบอล ที่เป็นการจัดอบรมแบบสั้นๆ แต่โครงการที่มาจากสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด  จะเป็นสิ่งที่แตกต่าง เพราะเป็นโครงการที่จัดทำในแบบระยะยาว สามารถวัดความสำเร็จจากได้  ส่วนตัวเชื่อว่าด้วยกีฬาฟุตบอล ที่กำลังเติบโตในมิติต่างๆ ทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ จะเป็นการสร้างพื้นฐานเยาวชน เพื่อก้าวออกไปจากสถานพินิจฯ ด้วยการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

"เอ็มโอเอฟฯ"ผนึกกรมพินิจฯพัฒนาอาชีพฟุตบอลให้เยาวชน

"เอ็มโอเอฟฯ"ผนึกกรมพินิจฯพัฒนาอาชีพฟุตบอลให้เยาวชน"เอ็มโอเอฟฯ"ผนึกกรมพินิจฯพัฒนาอาชีพฟุตบอลให้เยาวชน"เอ็มโอเอฟฯ"ผนึกกรมพินิจฯพัฒนาอาชีพฟุตบอลให้เยาวชน