ขสมก. จัดเดินรถเมล์ 20,000 เที่ยวต่อวัน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นอีกด้วย