สำนักงบประมาณเผย รัฐบาลมีแผนใช้งบรวม 7 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการปฏิรูปประเทศใน 11 ด้านหลักระยะเวลารวม 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 62 โดยแต่ละส่วนราชการจะต้องทำแผนปฏิรูปให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี หวังช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นชัดเจน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยว่า ในแผนปฏิรูปประเทศของรัฐบาลในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่ต้องใช้เม็ดเงินรวมกัน 7 แสนล้านบาท ประกอบไปด้วยการปฏิรูป 11 ด้านหลัก จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป โดยแผนปฏิรูปจะเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆจะต้องทำแผนปฏิบัติการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เม็ดเงิน 7 แสนล้านบาทดังกล่าว จะถูกใช้ไปในการปฏิรูป 11 ด้านประกอบด้วย ด้านการเมือง 221 ล้านบาท ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 3.34 หมื่นล้านบาท ด้านกฎหมาย 2.59 พันล้านบาท ด้านยุติธรรม 1.99 พันล้านบาท ด้านเศรษฐกิจ 5.91 แสนล้านบาท ทรัพยากรธรรมชาติ2.85 หมื่นล้านบาท สาธารณสุข1.35 หมื่นล้านบาท เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ใช้งบปกติของส่วนราชการ สังคม 1.62 หมื่นล้านบาท พลังงาน 1.14 หมื่นล้านบาท และด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน (ปปช.) 9.29 พันล้านบาท

"เราคาดหวังว่า แผนในการปฏิรูปประเทศด้วยเม็ดเงินดังกล่าวจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในแง่เม็ดเงินนั้น อาจจะมีการใช้จ่ายที่เต็มหรือไม่เต็มจำนวนขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานว่า สอดคล้องกับแผนในการปฏิรูปแล้วหรือไม่"เขากล่าวและว่า ทั้งนี้ ในจำนวนงบปฏิรูปเศรษฐกิจ 5.91 แสนล้านบาท จะเป็นงบที่ใช้เพื่อการปฏิรูประบบบริหารจัดการน้ำถึง 5 แสนล้านบาท

แผนปฏิรูปเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น จะแบ่งเป็นสี่ช่วง แต่สามารถทำแผนระยะยาวได้หากด้านใดที่มีสถิติชัดเจน ยกตัวอย่าง ด้านการศึกษา ชัดเจนว่า ตั้งแต่เกิดจนถึง21 ปี จะใช้งบจำนวนเท่าไหร่ ด้านสาธารณสุขและด้านความเป็นอยู่สังคมก็ขึ้นอยู่กับสังคมสูงวัย ส่วนด้านเศรษฐกิจจะต้องรอดูอีกทีเพราะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

"เรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องการพัฒนาระดับภูมิภาค ถ้าเรามีตัวเมืองในแต่ละภาคแล้ว การที่เศรษฐกิจลงตัวเมืองแต่ละแห่ง อย่างจันทบุรี เป็นฮับเรื่องของผลไม้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการจะได้ ต้องมีเอสเอ็มอีมาเสริม พวกนี้มาจากพื้นที่ต้องมีการจ้างงาน ซึ่งเมื่อก่อนก็จะมาแออัดอยู่ที่กรุงเทพ เมื่อเศรษฐกิจลงไป ก็คาดหวังว่า จะมีธุรกิจ มีเงินอัดฉีดในพื้นที่ มีเงินลงทุน และการจ้างงาน"

เขากล่าวด้วยว่า แผนการปฏิรูปดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้ อยู่ในกระบวนการนำเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงาน ตอนนี้ต้องไปดูว่าการปฏิรูปจะทำอะไรได้บ้างในปี 62 ถ้าปี 62 ยังไม่สามารถทำได้ ก็จะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการในปี 63 แต่อย่างไรก็ตาม คงมีบางส่วนที่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 62 ซึ่งการคิดวิเคราะห์ที่จะปฏิรูปออกมานั้น หน่วยงานต้องไปจัดทำแผน เช่น การบริหารจัดการน้ำ แล้วเสนอสร้างเขื่อน จะต้องลงไปถามชาวบ้านก่อนว่า เขารับได้หรือไม่ หรือการสร้างโรงไฟฟ้า ก็ต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

"แผน 7 แสนล้านบาท ยังไม่ได้อนุมัติที่ตัวเงิน แต่รัฐบาลรับทราบตามกรอบนี้แล้ว แต่ต้องมาดูในรายละเอียด ซึ่งได้มอบให้สำนักงบประมาณมาจัดการ คือ คณะปฏิรูปเขาก็มาดูว่าอะไรที่ต้องใช้ ซึ่งบางแผนปฏิรูปเสนอมา อาจอยู่ในแผนของส่วนราชการแล้วก็ได้"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด