เพิ่งประกาศตัวครั้งแรกกับ BNK48 รุ่น2 ที่งาน TOKYO IDOL FESTIVAL in BANGKOK COMIC CON เมื่อบ่ายที่ผ่านมา(29 เม.ย.) ซึ่ง 1 ในหนึ่งในรุ่น 2 ที่คุ้นหน้าคุ้นตานั่นก็คือ "น้องฟ้อนด์" ณัฐนิชา จันทรวารีเลขา ซึ่งรับบทเป็นลูกสาวแม่การะเกดนั่นเอง โดยนับแต่นี้ น้องฟ้อนด์จะเข้ามาสู่การเป็น BNK48 รุ่นที่ 2 อย่างเต็มตัว ซึ่งตอนนี้นั้นเธอกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2

ลูกสาวพี่หมื่น-แม่การะเกด "น้องฟ้อนด์" ได้เป็น BNK48 รุ่น 2