ครบ 42 ปี วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา พันเอก กรกฎ ภู่โชติ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ ที่ 27 เมษายน 2561 ครบ 42 ปี วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา พันเอก กรกฎ ภู่โชติ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 รวมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทหารตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5
วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5


และหลังจากนั้นพันโท วัชรกร อ้นเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารในสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กำลังพล จำนวน 75 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับ ปริญญาตรี ยอดเงินรวม 155,000 บาท รวมทั้งมอบโล่และเงินบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น รวม 4 นายด้วย