ป.ป.ท. เผยคืบหน้าตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 4 จังหวัด พะเยา, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, และระยอง รวม 60 จังหวัด 91% ของงบประมาณ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง งบประมาณทั้งสิ้น 123,159,000 บาท ผลตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับงบประมาณ 76 ศูนย์ ในลอตแรก พบความผิดปกติ 30 จังหวัด ที่เหลือ 3 จังหวัด คือ สิงห์บุรี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช โดยตรวจสอบเพิ่มเติม นำเงินสงเคราะห์ไปใช้ซื้อของราคาแพงผิดปกติ
เลขาธิการ ป.ป.ท.เปิดเผยว่า จังหวัดที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ ถึงวันที่ 26 เมษายน เพิ่มขึ้น 4 จังหวัด ประกอบด้วย พะเยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง รวมของเดิมเป็น 60 จังหวัด เป็นเงิน 111,609,000 บาท คิดเป็น 91 % ของงบศูนย์คุ้มครองฯ ใน 60 จังหวัด คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 33 จังหวัด ที่เหลือจะไต่สวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
เลขาธิการ ป.ป.ท. สรุปผลตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งในส่วนของนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง รวมวงเงินประมาณ 370,000,000 บาท พบว่าส่อทุจริต 9 แห่ง แบ่งเป็น 6 นิคมฯ 1 ศูนย์ประสานงานโครงการฯ 1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และ 1 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ งบประมาณ 135,755,00 บาท ดังนี้
1. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จ.อุดรธานี 7,030,000 บาท รับไว้ไต่สวน2. ศูนย์ประสานงานโครงการฯ สันกำแพง เชียงใหม่ งบประมาณ 23,747,000 บาท รับไว้ไต่สวน 3. นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น งบประมาณ 11,700,000 บาท ส่งสำนวน ป.ป.ช.4. นิคมสร้างตนเองห้วยห้วง จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,030,000 บาท ส่งสำนวน ป.ป.ช.5. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์ งบประมาณ 5,643,000 บาท ส่งสำนวน ป.ป.ช.พฤติการณ์ที่ตรวจสอบพบเช่นเดียวกับศูนย์คุ้มครองฯ แต่มีลักษณะมุ่งเน้นให้เงินทุนกลุ่มวิชาชีพ และเบิกสงเคราะห์จำนวนหลายครั้ง เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.6. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จ.สตูล งบประมาณ 10,980,000 บาท พฤติการณ์ที่ตรวจสอบพบเช่นเดียวกับศูนย์คุ้มครองฯ แต่มีลักษณะมุ่งเน้นให้เงินทุนกลุ่มวิชาชีพและเบิกสงเคราะห์จำนวนหลายครั้ง7. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.เชียงใหม่ งบประมาณ 66,605,000 บาท8. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ นครศรีธรรมราช งบประมาณ 4,700,000 บาท 9. นิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 320,000 บาท อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พฤติการณ์ที่ตรวจสอบพบเช่นเดียวกับศูนย์คุ้มครองฯ แต่มีลักษณะการกระทำความผิดที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะในเบื้องต้นพบว่าประมาณ 90% ที่สุ่มตรวจไม่ได้รับเงินเลย