พิจิตร -อากาศร้อนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ประกอบการน้ำดื่มต้องเพิ่มปริมาณการส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนเป็นวันละ 2 รอบเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
อากาศร้อนจัดเพิ่มการส่งน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายวันละ 2 รอบ


ผู้ประกอบการน้ำดื่มที่จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุถังในพื้นที่ตลาดวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ต้องเพิ่มปริมาณการส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า จากเดิมที่เคยวิ่งส่งน้ำดื่มวันละ 1 รอบต้องเพิ่มเป็น วันละ 2 รอบเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่สั่งซื้อน้ำดื่มเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่ชุมชนเมือง อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการน้ำดื่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการน้ำดื่ม จึงจำเป็นต้องเพิ่มรอบการวิ่งส่งน้ำดื่มเพื่อให้เพียงพอในการจำหน่ายให้กับลูกค้าอากาศร้อนจัดเพิ่มการส่งน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายวันละ 2 รอบ


พ่อค้าส่งน้ำดื่ม กล่าวว่า อากาศที่ร้อนจัดทำให้มีความต้องการน้ำดื่มเพิ่มขึ้นโดยจะเริ่มส่งน้ำดื่มตั่งแต่เช้ามืดจนถึง 20.00 น ของทุกวันในช่วงหน้าร้อนโดยปกติจะวิ่งส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้าวันละ 1 รอบแต่ด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยต้องเพิ่มรอบการส่งน้ำดื่มเป็นวันละ2 รอบเพราะส่งไม่ทันต้องส่งคนเดียวและยังต้องบริการเติมน้ำดื่มใส่โอ่งที่ลูกค้าเตรียมไว้และความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 2 เท่า ส่งผลให้ยอดซื้อจากลูกค้ารายย่อยมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเพิ่มปริมาณรอบในการส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า แต่ยืนยันว่ายังคงจำหน่ายเท่าเดิมไม่มีการขึ้นราคา