สำนักงานคณะกรรมการกำกับประกันภัย จับมือกระทรวงแรงงาน รณรงค์ให้นายจ้างทำประกันอุบัติเหตุให้ลูกจ้างโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว

คปภ.หนุนนายจ้าง ประกันอุบัติเหตุแรงงานต่างด้าว

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. สุทธิพล ทวีชัยการ ระบุ หลังช่วงสงกรานต์ คปภ.มีแผนจัดทำความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้นายจ้างทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับลูกจ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว

คปภ.หนุนนายจ้าง ประกันอุบัติเหตุแรงงานต่างด้าวส่วนกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารแรงงานต่างด้าวที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น แรงงานต่างด้าวที่ประสบเหตุจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตที่นายจ้างซื้อให้แรงงานต่างด้าว โดยได้รับสินไหมทดแทนเท่าเทียมกับคนไทย โดยประกัน พ.ร.บ.จะได้รับ 3 แสนบาท กรณีเสียชีวิต และ 8 หมื่นบาทกรณีได้รับบาดเจ็บ โดยจะเยียวยาให้เร็วที่สุด