นายกรัฐมนตรีขอบคุณนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่ให้ความร่วมมือลงทะเบียน พ้อมกับย้ำถึงผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย และยังบอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบข้อมูลยอดสรุปตัวเลขการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว พร้อมกับขอบคุณนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ให้ความร่วมมือไปลงทะเบียนแสดงตน เพื่อให้สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลใส่ใจมาโดยตลอด รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทั่วประเทศที่ทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียน

นายกฯ ขอบคุณนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน


หลังจากนี้ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดนั้นจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ และมีความผิดต้องรับโทษหากฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นเดียวกับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วย

นายกฯ ขอบคุณนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า เมื่อวานนี้(1เม.ย.) เป็นวันแรกที่ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ที่อยู่ระหว่าง 308 330 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ได้ในสภาพปัจจุบัน และยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้กำชับให้กระทรวงแรงงานกำกับดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย