ความแออัดของเมืองไม่เพียงทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเท่านั้น และวิถีของพระสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วนเช่นกัน อย่างที่วัดปทุมวนาราม วัดที่ถูกขนาบข้างด้วย 2 ห้างสรรพสินห้างใหญ่ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้แล้ว ต้องสร้างคอนโดพระ ขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของภิกษุ สามเฌร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนาราม ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นที่พำนักและจำพรรษาของพระภิกษุ-สามเณร ทดแทนหมู่กุฏิเดิมที่ตั้งอยู่ภายใน และสร้างติดเขตแนวกำแพงพุทธาวาส ทั้งนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม ปัจจุบันมีนักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ-สามเณร รวม 110 รูป

แม้ไม่สามารถขยายที่ดินวัดออกไปได้อีกเนื่องถูกขนาบข้างด้วยตึกสูงศูนย์การค้า แต่การแก้ปัญหาเพื่อรองรับจำนวนพระสงฆ์ คือการปรับภูมิทัศน์ ออกแบบพื้นที่การใช้สอยอย่างเหมาะสม ซึ่งกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่ในขณะนี้

ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในวิหารของวัดปทุมวนาราม สะท้อนให้เห็นภาพในอดีตของวัดเก่าแก่ ที่ในหลวงรัชกาล 4 ทรงสร้าง อยู่กลางทุ่งพญาไท พื้นที่โล่งกว้างขวางและรมรื่น ในที่ลุ่มต่ำบางจุดเป็นหนองน้ำที่มีดอกบัวนานาชนิดขึ้น

เวลาผ่านไปเป็นร้อยปี ความเจริญไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงเขตพระนคร ทุ่งพญาไทในอดีต ถูกถมสร้างเป็นย่านศุนย์ทางเศรฐกิจสำคัญของประเทศ แล้ววัดปทุมวนาราม จะรักษาความเป็นสัปปายะสถาน คือ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมได้อย่างไร

อาณาเขตของวัดปทุมไม่ได้ถูกลดทอนจากการพัฒนา ความร่มรื่นยังคงถูกรักษาไว้ จากอุดมการณ์การพระสายวิปัสสนา หรือพระวัดป่า ด้วยครั้งหนึ่ง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยจำพรรษาที่นี่

นี่คือสวนป่าพระราชศรัทธา ที่มองผ่านยอดไม้ออกไปยังเห็นตึกสูง แต่มิอาจรบกวนความสงบภายใน เปรียบเหมือนใจ อยู่ท่ามความความวุ่นวาย แต่ภายในยังร่มเย็นฉันใด วัดปทุมวนาราม ก็เช่นกัน