เวทีเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ "การเปิดเผยทรัพย์สิน และบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. ตาม พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ใหม่"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เวทีเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ "การเปิดเผยทรัพย์สิน และบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. ตาม พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ใหม่"  โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.,พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ,นายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน,รศ.ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ,นายภัทระ คำพิทักษ์ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ นายเสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวอิศรา ร่วมเวทีเสวนา ที่ ห้องประชุมใหญ่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 ถนนพระราม 1

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด