คลื่นมหาชนชาวคริสต์โบกธงต้อนรับขณะโป๊ปประทับบนรถโป๊ปโมบายล์เข้าสู่สนามกีฬาในนครย่างกุ้งเช้าวันนี้เพื่อจัดพิธีมิสซากลางแจ้งครั้งแรกในเมียนมาร์ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


โป๊ป ตรัสระหว่างเทศนาว่า ชาวเมียนมาร์จำนวนมากได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงทั้งจากบาดแผลที่มองเห็นและมองไม่เห็น และแม้จะคิดว่า ความโกรธแค้นและการแก้แค้นจะช่วยเยียวยาได้ แต่สิ่งนี้ไม่ใช่วิถีของพระเยซู และพระองค์เรียกร้องให้ชาวเมียนมาร์ต้านทานความรู้สึกอยากแก้แค้น และรู้จักการให้อภัย
จุดประสงค์หนึ่งของการเสด็จเยือนเมียนมาร์ครั้งแรก คือ โป๊ปทรงต้องการพบปะคริสตศาสนิกชนที่มีราว 7  แสนคนหรือเพียงเกือบ 1% ของประชากรเมียนมาร์ นอกจากนี้โป๊ปทรงมีกำหนดพบปะกับผู้นำฝ่ายสงฆ์ของพระพุทธศาสนาในวันนี้ด้วย