กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สรุปแนวทางการดำเนินการกรณีตำรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง จังหวัดปราจีนบุรี ทุกฝ่ายร่วมวิจัยหาความจริงด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย ระยะแรกรู้ผลใน 3 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแสงชัย แหเลิศตระกูล เจ้าของตำรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนว่า

แพทย์แผนไทย ร่วมมือ "แสงชัย"
วิจัย "ยารักษามะเร็งหมอแสงชัย"
ระยะแรกจะให้รู้ผลใน 3 เดือน!!


จากปรากฏการณ์การจ่ายสมุนไพรตำรับของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ตามกระแสข่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทั่วประเทศเดินทางมารับยาสมุนไพรตำรับดังกล่าวจาก นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ณ จังหวัดปราจีนบุรี ทุกๆ ต้นเดือน เป็นจำนวนมากกว่า 5,000 คน โดยผู้ป่วยเหล่านั้นมีความหวัง มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

แพทย์แผนไทย ร่วมมือ "แสงชัย"
วิจัย "ยารักษามะเร็งหมอแสงชัย"
ระยะแรกจะให้รู้ผลใน 3 เดือน!!

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะเป็นกรมวิชาการ เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย

แพทย์แผนไทย ร่วมมือ "แสงชัย"
วิจัย "ยารักษามะเร็งหมอแสงชัย"
ระยะแรกจะให้รู้ผลใน 3 เดือน!!

จึงร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (กรมการแพทย์) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และคุณแสงชัย แหเลิศตระกูล ร่วมกันคุ้มครองผู้บริโภคโดยทำการศึกษาวิจัยตำรับสมุนไพรที่ประชาชนได้รับแจก นำมาศึกษาด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับสมุนไพรรักษามะเร็ง ใน 2 ประเด็น คือ

1.การศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นต่อเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ ในหลอดทดลอง รับผิดชอบโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

2. การศึกษาลักษณะประชากรและประเมินกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยมะเร็งที่มารับสมุนไพรรักษามะเร็งดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานต่อไป รับผิดชอบโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การดำเนินโครงการระยะนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2561

แพทย์แผนไทย ร่วมมือ "แสงชัย"
วิจัย "ยารักษามะเร็งหมอแสงชัย"
ระยะแรกจะให้รู้ผลใน 3 เดือน!!


หากผลการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความปลอดภัยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย จะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและยาสำเร็จของตำรับนี้

จากนั้นจะทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไป คาดจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ในอนาคตอาจจะมีตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็ง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด