เทศบาลนครหาดใหญ่เปลี่ยนธงสัญลักษณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากธงเขียวเป็นธงเหลือง คลองอู่ตะเภาและคลองภูมินาถดำริ เตือนพื้นที่ 8 ชุมชนระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


จากสถานการณ์ฝนที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องและทำให้ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาและคลองภูมินาถดำริหรือคลองระบายน้ำ ร.1 เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องเปลี่ยนธงบนป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากธงเขียวเป็นธงเหลืองซึ่งอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่8 ชุมชนที่อยู่ตลอดแนวคลองทั้งสองคลองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม

ประกอบด้วย
1.บริเวณชุมชนจันทร์วิโรจน์
2.ชุมชนจันทร์ประทีป
3.ชุมชนรัตนวิบูลย์
4.ชุมชนเทศาพัฒนา
5.ชุมชนคลองระบายน้ำที่ 1
6.ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน
7.ชุมชนตลาดพ่อพรหม
8.ชุมชนศาลาลุงทอง
และให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในขณะที่ประชาชนตัวเมืองหาดใหญ่ต่างตื่นตัวและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในคลองทั้งสองคลองอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากยังมีมวลน้ำที่ไหลมาจากคลองอู่ตะเภาตอนบนทั้งในพื้นที่ อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง และลำคลองสาขา อย่างต่อเนื่องรวมทั้งฝนที่ยังคงลงมาตลอด