การคัดค้านการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินยังคงมีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดในระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาประชุม ครม.สัญจร ที่จ.สงขลา ในวันที่ 28 พ.ย. กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ร่วมกันเดินเท้าจาก อ.เทพา เพื่อยื่นหนังสือค้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มตามแผน PDP ขณะนี้ ในส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังกลับมาทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (EHIA) ใหม่อีกครั้ง ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ในขณะที่ท่าเทียบเรือขนถ่านหินเทพา กำลังอยู่ระหว่างทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)

อย่าโลกสวย ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน, กฟผ. (คลิป)

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายถาวร งามกนกวรรณ บอกว่า การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนั้นมีความจำเป็นเนื่องจากมีราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งจะทำให้ค่าไฟไม่สูงเกินไป เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั่วโลกใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 30 ในขณะที่ประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอยู่ที่ร้อยละ 10"ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้มากว่า 30 ปี ยืนยันได้ว่าคุณภาพอากาศที่นี่ดีกว่าที่กรุงเทพ"

นายถาวร บอกว่า ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอีกไม่เกิน 5 ปีจะหมดถ้าไม่มีการขุดเจาะสัมปทานรอบใหม่ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสุ่มเสี่ยงมาก ก๊าซธรรมชาติที่พม่าส่งให้ไทยน้อยลงเรื่อยๆ แหล่ง JDA ไทย มาเลเซีย ที่ใช้กันครึ่งๆ ไทยใช้เกินครึ่งไปเยอะแล้ว มาเลเซียก็จะเอาส่วนที่ไทยใช้เกินไปใช้ ไทยก็ใช้ได้แค่โรงไฟฟ้าจะนะ ในขณะที่ทุกวันนี้ไทยผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ร้อยละ 60 ถ้าก๊าซไม่มีต้องนำเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลว มีราคาแพง

"ผมถึงบอกว่าอย่าโลกสวยต้องดูความเป็นจริงว่าบริบทของประเทศเราเป็นยังไงบ้าง ต้องหาข้อมูลให้ครบอย่าดูด้านใดด้านหนึ่ง กฟผ.ทุกวันนี้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ เราอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์ทุกอย่างทั้งน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ"

15 ประเทศใช้ถ่านหินอันดับต้นไม่ประกาศยกเลิกใช้ถ่านหิน ใน COP 23

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ดร.ภิญโญ มีชำนะ บอกว่า การประชุม COP 23 ที่ประเทศเยอรมันนี ประเทศที่ใช้ถ่านหินอันดับต้นๆ 15 ประเทศไม่มีประเทศไหนที่ประกาศยกเลิกใช้ถ่านหิน มีแต่เพียงประเทศนอรเวย์ที่ยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปแล้วเนื่องจากมีเขื่อนจำนวนมาก ทำให้ใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำได้ร้อยละ 99 ในขณะที่ประเทศไทยจะมีโอกาสสร้างเขื่อนได้อีกหรือไม่

"ประเทศเยอรมันนีแม้ได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้นหลังมีนโยบายปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่สัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินยังอยู่ที่ร้อยละ 40"

ดร.ภิญโญ บอกว่า ทั่วโลก มีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่กว่า 1,200 โครงการ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วมีการยกเลิกการใช้ถ่านหินนั่นเพราะการใช้ไฟฟ้าถึงจุดอิ่มตัวแล้ว เมื่อดูจากรายงานวิจัยพลังงานหลายแห่งพบว่าเชื้อเพลิงน้ำมันมีเหลือใช้อยู่อีกเพียง 40 ปี กำซธรรมชาติเหลือใช้อีกเพียง 60 ปี ส่วนถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเหลือใช้มากที่สุดถึง 100 ปี ทั้งยังมีแหล่งถ่านหินที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ทำไมโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงได้รับการคัดค้านจากภาคประชาชน

ประธานอนุกรรมการด้านการบริการสาธารณะ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ผศ.ประสาท มีแต้ม บอกว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินได้ถูกจัดให้เป็นโรงไฟฟ้าที่สกปรกที่สุดของโลก เพราะในกระบวนการผลิตจะต้องใช้ถ่านหินที่มีโลหะหนักที่เป็นพิษอย่างรุนแรงต่อคนและสิ่งแวดล้อมปนอยู่ เมื่อเผาถ่านหินจะเกิดเขม่าควันฟุ้งกระจาย เมื่อหายใจเข้าไปจะไปทำลายปอด โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ใน 100 ของเส้นผมคนยิ่งอันตราย เมื่อฝนตกหมอกควันดังกล่าวก็จะตกลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ ทำลายพืช สัตว์น้ำ สุขภาพคน สัตว์เลี้ยง สารปรอทจากปลาจะเข้าสู่คน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องใช้น้ำจืดและน้ำหล่อเย็นจำนวนมาก


ภาวะโลกร้อนไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน, กฟผ.

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายถาวร งามกนกวรรณ บอกว่า ภาวะโลกร้อนไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเดียว โรงไฟฟ้าถ่านหินสร้างสร้างมลพิษต่ำมาก สาเหตุโลกร้อนหลักเกิดจากภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และที่สำคัญคือภาคครัวเรือน ทุกคนมีส่วนที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

หนีไม่พ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, กฟผ.

นายถาวร บอกว่า พลังงานแสงอาทิตย์ พอแดดขึ้นโรงไฟฟ้าหลักก็ต้องลดกำลังการผลิต พอตกเย็นโรงไฟฟ้าหลักก็ต้องเร่งกำลังการผลิตเพื่อมาชดเชย พลังงานแสงอาทิตย์ที่หายไป ถามต่อว่าแม้ราคาที่เกิดจากแสงอาทิตย์จะราคาถูก แต่นี่คืนต้นทุนส่วนเพิ่ม เพราะถ้าไม่มีพลังงานงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าหลักก็เดินเครื่องผลิตได้ ราคาถูกด้วย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า กฟฝ.ไม่เห็นด้วยกับพลังงานแสงอาทิตย์ เห็นด้วยแต่มันต้องมีลักษณะที่สมดุลเหมาะสม ไม่เป็นภาระกับประชาชน

"ถ้าจะให้ดีต้องมีนิวเคลียร์ ในโลกนี้หลีกหนีนิวเคลียร์ไม่พ้น ส่วนผู้เสียชีวิตจากนิวเคลียร์ ก็มีที่ 2 โรงคือเชอโนบิล กับฟูกุจิม่า คนส่วนใหญ่เสียชีวิตจากสงคราม ส่วนที่ไทยนับแค่ช่วงสงกรานต์ก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกันเยอะ"