ภูเก็ต - คณะผู้ปกครองสงฆ์ภูเก็ต มีมติสั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง ของพระครูวิจิตศุภการ ห้ามยุ่งเกี่ยวกิจการในวัดไม่มีกำหนด และตั้งเจ้าคณะอำเภอถลางรักษาตำแหน่งแทน พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อปฏิรูปวัดพระนางสร้างให้กลับมามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีพระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะสงฆ์ เข้าร่วม โดยมีวาระการประชุม อาทิ โครงการวัดสีขาว การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของ 2 วัด คือ วัดลัฎฐิวนาราม อ.เมืองภูเก็ต กับวัดพระนางสร้าง อ.ถลาง โดยในส่วนของวัดลัฎฐิวนารามหรือวัดใต้ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต ชี้แจงสรุปได้ว่า กรณีที่เป็นข่าวทางโซเซียลว่า มีการสร้างโบสถ์ปลอมในวัดดังกล่าว ซึ่งจากการลงตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงตามที่มีการระบุในโซเซียล โดยอาคารที่ว่า เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างหรือเสนาสนะ ซึ่งผู้เช่าที่วัดจัดสร้างขึ้นรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับวัตถุมงคลที่นำมาให้เช่าบูชาซึ่งดำเนินการโดยผู้เช่าฯ ไม่เกี่ยวกับทางวัด ได้รับคำยืนยันว่ามีการปลุกเสกมาอย่างถูกต้อง แต่ในส่วนของการทำสัญญาเช่าพบว่ามีการผิดระเบียบกรณีเช่าพื้นที่วัดเพื่อแสวงหาประโยชน์ แม้ว่าจะเป็นการเช่าปีต่อปี ซึ่งปกติเป็นอำนาจของเจ้าอาวาส แต่เมื่อมีการเช่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ หรือ พศป. พิจารณา

ส่วนกรณีของวัดพระนางสร้าง อ.ถลาง ซึ่งมีการร้องเรียนถึงการสร้างวัตถุต่างๆ ภายในวัดที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างรูปปั้นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม พระเกจิดังซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก มีการสร้างไม่ได้สัดส่วน, การสร้างรูปปั้นยักษีและยักษาถือปืน เป็นต้น สร้างความไม่พอใจให้กับพุทธศาสนิกชนบางส่วนเป็นอย่างมาก โดยพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ ชี้แจงว่า หลังรับการร้องเรียนคณะผู้ปกครองสงฆ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัด เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

และพบว่ามีความไม่เหมาะสมตามที่มีการร้องเรียนจริง จึงได้มีมติออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของพระครูวิจิต ศุภการ เจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง ซึ่งทางคณะผู้ปกครองฯ ได้มีมติสั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาสของพระครูวิจิต ศุภการ โดยไม่มีกำหนด และห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการใดๆ ภายในวัดพระนางสร้างอีก และมอบหมายให้พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลางรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้างแทน ซึ่งได้มีประกาศไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

กับในส่วนของการจัดการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในวัดพระนางสร้าง ซึ่งก็ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างส่วนราชการ ฆราวาสและคณะสงฆ์ เพื่อเข้ามาทำการปฎิรูปสิ่งต่างๆ ภายในวัดทั้งหมด เพื่อให้กลับมาเป็นวัดที่มีความเป็นระเบียบ สวยงามและคงไว้วัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยสิ่งปลูกสร้างใดที่จะต้องทุบทิ้งก็ต้องทุบทิ้ง โดยส่วนต่างๆ จะต้องเข้ามาดู เนื่องจากมีบางส่วนที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ส่วนไหนที่สามารถปรับปรุงได้ก็ให้ทางคณะกรรมการฯ มาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งในการดำเนินการต่างๆ นั้นขอให้ทุกฝ่ายให้สติอย่าใช้อารมณ์ เพราะเข้าใจว่าพระครูวิจิต ศุภการ อดีตเจ้าอาวาสนั้นมีความตั้งใจดี แต่ความตั้งใจดีของท่านอาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งก็ต้องมาหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด