จากลักษณะอากาศความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ภาคอีสานตอนบน มีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

                ที่จังหวัดเลย มีอุณหภูมิหนาวเย็น  วัดที่ยอดภูที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 13 องศาเซลเซียส และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(ภูเรือ)10 องศาเซลเซียส
                 นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวปีงบประมาณ2561 ช่วงฤดูหนาวปี2560/256 จังหวัดเลยประกอบด้วยผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความเดือดร้อน 14 อำเภอ กว่า 134,572 คน ซึ่งทางจังหวัดเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาภัยหนาวในระยะนี้