พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน เครื่องบินสูตรหนึ่ง หรือ Air Race1 World Cup Thailand 2017 Presented by Chang เป็นกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลกหรืออีกนัยหนึ่งคือการแข่งขัน ฟอร์มูล่าวัน ของเครื่องบิน โดยเครื่องบินที่เข้าแข่ง ขัน แอร์เรซวัน จะ ถูกสร้างและพัฒนาเครื่องยนต์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำส่วนของลําตัวและปีกขึ้นมาสำหรับ การแข่งขันโดยเฉพาะ เพื่อให้การแข่งขันทั้งด้านทักษะการบินของนักแข่งและด้านความ สามารถทางเทคโนโลยีอากาศยาน มาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้เครื่องบินจะบินแข่งขันพร้อมกัน 8 ลำ แข่งขันกัน 8 รอบสนาม แต่ละรอบมีระยะทาง 5 กิโลเมตร และใช้เวลาต่ำกว่า 1 นาทีใน การบินด้วยความเร็วสูงถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเครื่องบินลำแรกที่ผ่านเส้นชัย เป็นผู้ชนะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

เริ่มแล้ว! กีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เร็วสุดในโลก Air Race1 World Cup Thailand 2017

เริ่มแล้ว! กีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เร็วสุดในโลก Air Race1 World Cup Thailand 2017

เริ่มแล้ว! กีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เร็วสุดในโลก Air Race1 World Cup Thailand 2017

เริ่มแล้ว! กีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เร็วสุดในโลก Air Race1 World Cup Thailand 2017